Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med infrastruktur 2018/S 228-521762

Kort beskrivelse

Frederikssund Kommune udbyder hermed projektering af veje omkring Vinge Station. Vinge er en ny by, der ligger mellem Ølstykke og Frederikssund, nord for St. Rørbæk.

Projekteringen og anlægsarbejdet skal udføres fra starten af 2019 til slutningen af 2020.

Som del af opgaven skal der bl.a. udarbejdes et entreprenørudbud, som skal udbydes i maj 2019. Det endelige projekt for pladsen omkring stationen skal være afsluttet i efteråret 2019.

Bemærk at indgåelse og gennemførsel af kontrakt forudsætter at kommunen indgår aftaler bl.a. med BaneDanmark omkring stationen. Disse aftaler forventes indgået i løbet af november måned 2018. Der henvises desuden til udbudsmaterialet for yderligere information herom.

Læs mere
Ordregiver Frederikssund Kommune
Deadline 28-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521762-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse