Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2018/S 227-520172

Kort beskrivelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) anvender et it-system – tilsynssystem (T-system) i forbindelse med varetagelse af TBST's tilsynsopgaver i relation til den civile luftfart. Systemet er specialudviklet til det tidligere Statens Luftfartsvæsen (SLV).

Systemet udvikles og vedligeholdes af Software Kompagniet ApS, som besidder udviklingskompetencer inden for USoft og hvor de 2 konsulenter tilsammen har 44 års erfaring med T-systemet og USoft. Begge konsulenter har en indgående indsigt i og forståelse for TBST forretningsprocesser og administration inden for den civile luftfart.

TBST har til hensigt at indgå en 4-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år med Software Kompagniet ApS om videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet. Indgåelse af kontrakt vil tidligst ske efter udløbet af en 10 dages standstill periode fra afsendelse af denne bekendtgørelse.

Læs mere
Ordregiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520172-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed