Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2018/S 226-517211

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at anskaffe en løsning til digitalisering af særakter. En særakt er en samling af tidligere strafferetlige afgørelser mod en borger, og særakten omfatter oplysninger om strafbare forhold samt personlige oplysninger. Særakterne anvendes i forbindelse med efterforskning, tiltalevurdering/sagsforberedelse eller berammelse af retsmøde. Den udbudte kontrakt omfatter udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en løsning til håndtering af digitale særakter jf. pkt. II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Deadline 21-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517211-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse