Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 247-567449

Kort beskrivelse

DTU udbyder totalentrepriseaftale om opførelse af en bygning, der skal indgå i DTU Electromagnetic Test Center (DTU ETC) på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 1 300 kvadratmeter fordelt på ca. 700 kvadratmeter testfacilitet, 300 kvadratmeter undervisningsfacilitet og 300 kvadratmeter til teknik og fællesarealer.

DTU inviterer alle interesserede totalentreprenører mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 8.1.2019, kl. 13:00 i bygning 353, 1. sal, Akustikvej, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding kan ske til Laila Halkjær, e-mail: laiha@dtu.dk

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline 22-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567449-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (21-12-2018)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 246-562636

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562636-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

DTU udbyder totalentrepriseaftale om opførelse af en bygning, der skal indgå i DTU Electromagnetic Test Center (DTU ETC) på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 1 300 kvadratmeter fordelt på ca. 700 kvadratmeter testfacilitet, 300 kvadratmeter undervisningsfacilitet og 300 kvadratmeter til teknik og fællesarealer.

DTU inviterer alle interesserede totalentreprenører mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 8.1.2019, kl. 13:00 i bygning 353, 1. sal, Akustikvej, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding kan ske til Laila Halkjær, e-mail: laiha@dtu.dk

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline 22-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562636-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (23-11-2018)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 226-516077

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516077-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

DTU udbyder kontrakt om opførelse af en bygning, der skal indgå i DTU Electromagnetic Test Center (DTU ETC) på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 1 300 kvadratmeter fordelt på ca. 700 kvadratmeter testfacilitet, 300 kvadratmeter undervisningsfacilitet og 300 kvadratmeter til teknik og fællesarealer. Den nye bygning bygges sammen med den eksisterende bygning 353 via en forbindelsesgang.

Testfaciliteten skal indeholde 4 testlaboratorier (radiodøde rum) omgivet af et fælles kontrolrum og andre supportfunktioner. De 4 testlaboratorier er ikke indeholdt i kontrakten. Testfaciliteten skal være fleksibel og testlaboratorier udføres efter boks-i-boks princippet. Der skal være visuel forbindelse mellem test- og undervisningsfacilitet.

Bygningen indeholder følgende funktioner: Hovedindgang, testfacilitet, depotrum, teknikrum samt undervisningsfacilitet med øvelseslaboratorie og studiemiljø.

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516077-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse