Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 226-516077

Kort beskrivelse

DTU udbyder kontrakt om opførelse af en bygning, der skal indgå i DTU Electromagnetic Test Center (DTU ETC) på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 1 300 kvadratmeter fordelt på ca. 700 kvadratmeter testfacilitet, 300 kvadratmeter undervisningsfacilitet og 300 kvadratmeter til teknik og fællesarealer. Den nye bygning bygges sammen med den eksisterende bygning 353 via en forbindelsesgang.

Testfaciliteten skal indeholde 4 testlaboratorier (radiodøde rum) omgivet af et fælles kontrolrum og andre supportfunktioner. De 4 testlaboratorier er ikke indeholdt i kontrakten. Testfaciliteten skal være fleksibel og testlaboratorier udføres efter boks-i-boks princippet. Der skal være visuel forbindelse mellem test- og undervisningsfacilitet.

Bygningen indeholder følgende funktioner: Hovedindgang, testfacilitet, depotrum, teknikrum samt undervisningsfacilitet med øvelseslaboratorie og studiemiljø.

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516077-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse