Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af nyt brand og marketingkoncept for Vestkysten

Baggrund
Dansk turisme er i vækst. Vestkysten alene har oplevet en gennemsnitlig vækst på 4,6 procent de senere år med Tyskland og Danmark som de primære markeder. I 2017 udgjorde Vestkysten 17,8 mio. overnatninger, hvilket svarer til 34% af de samlede turistovernatninger i Danmark. Vestkysten domineres af feriehuset som ferieform, og tendensen er, at der er særdeles høj belægning i højsæsonen men plads i skuldersæsonen. Der er stigende konkurrence fra specielt Nordtyskland og i de kommende år forventes yderligere skærpet konkurrence fra øvrige destinationer på nærmarkederne.

Vestkysten er en attraktiv og vigtig destination for tiltrækning af internationale turister til Danmark og derfor arbejder alle Vestkystens 11 kommuner, Dansk Kyst og Naturturisme og VisitDenmark sammen om at udvikle og styrke Vestkystturismen. Med den fælles Udviklingsplan for Vestkysten som grundlag sættes retningen for den langsigtede udvikling af turismen, så parterne skaber vækst i turismen uden at gå på kompromis med naturen. Ambitionen frem mod 2025 er klar: Vestkysten skal opleves som én samlet destination, der går på tværs af administrative grænser og skaber en ny geografi.

For at understøtte denne udvikling og ambition om at skabe et sammenhængende stærkt Vestkyst-produkt skal der indledningsvis skabes og lanceres et fælles brand med international gennemslagskraft, der styrker, forener og formidler vestkysten. På baggrund af det nye brand udvikles et emotionelt kampagnekoncept med en digital kommunikationsplatform til eksekvering internationalt.

Udviklingen af det internationale brandkoncept for Vestkysten vil foregå i et samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst & Naturturisme (DKNT) og Partnerskab for Vestkystturisme. Projektet ledes af en mindre styregruppe bestående af repræsentanter fra ovenstående organisationer og der vil løbende være inddragelse af andre samarbejdspartnere.


Opgaven for det vindende bureau
Formålet er at skabe et nyt brand og en tilhørende taktisk kommunikationsplatform, der sikrer en stærkere sammenhæng langs Vestkysten baseret på de lokale fortællinger og som samtidig giver et strategisk afsæt for en samlet markedsføring af Vestkysten som destination, primært i udlandet men også overfor danske målgrupper. Profilen skal både skærpes og styrkes samtidig med, at den fælles identitet lokalt og langs kysten fremhæves og forenes under ét fælles brand og én fælles kernefortælling.

Opgaven falder derfor i to spor:

1) Udvikling af et overordnet brand, en fælles identitet og en ny kernefortælling, der binder kysten sammen og fremhæver lokale styrker og kvaliteter; det kan være med temaer eller geografiske opdelinger/ensartethed, som giver modtageren en engagerende indgang til destinationen. Det nye brand skal besidde international gennemslagskraft – på både eksisterende og nye markeder og overfor både nye og eksisterende målgrupper. Samtidig skal det kunne indarbejdes i DKNTs nuværende markedsføring overfor danske målgrupper og det skal i en form kunne udfoldes som en fysisk manifestation i landskabet (fx skiltning, vejvisere, specielle møbler eller lignende.)

2) Udvikling af et konkret oplæg på et kreativt koncept med et oplæg på en international, emotionel marketingkampagne, der med afsæt i det nye brand etablerer, positionerer og markedsfører Vestkysten internationalt; både online og offline, på messer, ved events, PR, samt hvor dansk turismemarkedsføring ellers udkommer internationalt.

VDK markedsfører Danmark i udlandet, og derfor skal konceptet og kampagnen passe ind i den overordnede branding af Danmark som turistdestination samt den øvrige markedsføring af Danmark, som VDK står får. Der skal desuden sikres synergi mellem dette nye emotionelle kampagnekoncept for Vestkysten og den eksisterende og allerede planlagte markedsføring af Danmark i fx Tyskland. Udover at fungere som en paraply på tværs af vestkysten skal brandkonceptet også kunne gradbøjes og integreres lokalt.

Udbyder ønsker i første omgang at prækvalificere fra 1 til 3 bureauer til en videre proces, hvor et dybere brief klæder det/de prækvalificerede bureauer på til at kunne levere indledende tanker på løsningen af de to spor i opgaven (se ovenfor).

Til denne prækvalificering ønskes leveret:
• En beskrivelse af bureauet, inkl. økonomiske nøgletal og antal fastansatte medarbejdere
• En redegørelse for bureauets konkrete erfaring med brandudvikling, turismemarkedsføring og kampagneudvikling til internationale markeder
• 1-3 udvalgte egne cases, som er relevante for opgaven
• En præsentation af det team (inkl. CV’er på de forventede nøglemedarbejdere), der skal arbejde med at løse opgaven
• Timepriser på nøglefunktioner på opgaven.

Leverancen til denne prækvalificering skal være på dansk og kan afleveres elektronisk.

Udbyder er opmærksomme på, at der er væsentlige uafklarede spørgsmål. Derfor ønskes ikke endelige løsninger og eksekveringer af opgaven.

Alle faglige spørgsmål og kommentarer til opgaven eller prækvalificeringen skal stilles til Erik Mortensen hos VisitDenmark på em@visitdenmark.com

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-11-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-11-2018)
Titel Udvikling af nyt brand og marketingkoncept for Vestkysten
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund
Dansk turisme er i vækst. Vestkysten alene har oplevet en gennemsnitlig vækst på 4,6 procent de senere år med Tyskland og Danmark som de primære markeder. I 2017 udgjorde Vestkysten 17,8 mio. overnatninger, hvilket svarer til 34% af de samlede turistovernatninger i Danmark. Vestkysten domineres af feriehuset som ferieform, og tendensen er, at der er særdeles høj belægning i højsæsonen men plads i skuldersæsonen. Der er stigende konkurrence fra specielt Nordtyskland og i de kommende år forventes yderligere skærpet konkurrence fra øvrige destinationer på nærmarkederne.

Vestkysten er en attraktiv og vigtig destination for tiltrækning af internationale turister til Danmark og derfor arbejder alle Vestkystens 11 kommuner, Dansk Kyst og Naturturisme og VisitDenmark sammen om at udvikle og styrke Vestkystturismen. Med den fælles Udviklingsplan for Vestkysten som grundlag sættes retningen for den langsigtede udvikling af turismen, så parterne skaber vækst i turismen uden at gå på kompromis med naturen. Ambitionen frem mod 2025 er klar: Vestkysten skal opleves som én samlet destination, der går på tværs af administrative grænser og skaber en ny geografi.

For at understøtte denne udvikling og ambition om at skabe et sammenhængende stærkt Vestkyst-produkt skal der indledningsvis skabes og lanceres et fælles brand med international gennemslagskraft, der styrker, forener og formidler vestkysten. På baggrund af det nye brand udvikles et emotionelt kampagnekoncept med en digital kommunikationsplatform til eksekvering internationalt.

Udviklingen af det internationale brandkoncept for Vestkysten vil foregå i et samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst & Naturturisme (DKNT) og Partnerskab for Vestkystturisme. Projektet ledes af en mindre styregruppe bestående af repræsentanter fra ovenstående organisationer og der vil løbende være inddragelse af andre samarbejdspartnere.


Opgaven for det vindende bureau
Formålet er at skabe et nyt brand og en tilhørende taktisk kommunikationsplatform, der sikrer en stærkere sammenhæng langs Vestkysten baseret på de lokale fortællinger og som samtidig giver et strategisk afsæt for en samlet markedsføring af Vestkysten som destination, primært i udlandet men også overfor danske målgrupper. Profilen skal både skærpes og styrkes samtidig med, at den fælles identitet lokalt og langs kysten fremhæves og forenes under ét fælles brand og én fælles kernefortælling.

Opgaven falder derfor i to spor:

1) Udvikling af et overordnet brand, en fælles identitet og en ny kernefortælling, der binder kysten sammen og fremhæver lokale styrker og kvaliteter; det kan være med temaer eller geografiske opdelinger/ensartethed, som giver modtageren en engagerende indgang til destinationen. Det nye brand skal besidde international gennemslagskraft – på både eksisterende og nye markeder og overfor både nye og eksisterende målgrupper. Samtidig skal det kunne indarbejdes i DKNTs nuværende markedsføring overfor danske målgrupper og det skal i en form kunne udfoldes som en fysisk manifestation i landskabet (fx skiltning, vejvisere, specielle møbler eller lignende.)

2) Udvikling af et konkret oplæg på et kreativt koncept med et oplæg på en international, emotionel marketingkampagne, der med afsæt i det nye brand etablerer, positionerer og markedsfører Vestkysten internationalt; både online og offline, på messer, ved events, PR, samt hvor dansk turismemarkedsføring ellers udkommer internationalt.

VDK markedsfører Danmark i udlandet, og derfor skal konceptet og kampagnen passe ind i den overordnede branding af Danmark som turistdestination samt den øvrige markedsføring af Danmark, som VDK står får. Der skal desuden sikres synergi mellem dette nye emotionelle kampagnekoncept for Vestkysten og den eksisterende og allerede planlagte markedsføring af Danmark i fx Tyskland. Udover at fungere som en paraply på tværs af vestkysten skal brandkonceptet også kunne gradbøjes og integreres lokalt.

Udbyder ønsker i første omgang at prækvalificere fra 1 til 3 bureauer til en videre proces, hvor et dybere brief klæder det/de prækvalificerede bureauer på til at kunne levere indledende tanker på løsningen af de to spor i opgaven (se ovenfor).

Til denne prækvalificering ønskes leveret:
• En beskrivelse af bureauet, inkl. økonomiske nøgletal og antal fastansatte medarbejdere
• En redegørelse for bureauets konkrete erfaring med brandudvikling, turismemarkedsføring og kampagneudvikling til internationale markeder
• 1-3 udvalgte egne cases, som er relevante for opgaven
• En præsentation af det team (inkl. CV’er på de forventede nøglemedarbejdere), der skal arbejde med at løse opgaven
• Timepriser på nøglefunktioner på opgaven.

Leverancen til denne prækvalificering skal være på dansk og kan afleveres elektronisk.

Udbyder er opmærksomme på, at der er væsentlige uafklarede spørgsmål. Derfor ønskes ikke endelige løsninger og eksekveringer af opgaven.

Alle faglige spørgsmål og kommentarer til opgaven eller prækvalificeringen skal stilles til Erik Mortensen hos VisitDenmark på em@visitdenmark.com
Deadline 10-12-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 30 %: Timepriser
40 %: Cases og erfaringer med målgrupper og branche
30 %: International erfaring
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Udvælgelseskriterier • At der kan fremvises cases/eksekveringer inden for turisme, rejse og/eller livsstilsbrands
• At der kan fremvises erfaring med at udvikle og eksekvere kampagner internationalt
• At der kan fremvises erfaring med brandudvikling af internationalt brand.
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 79341100-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
39294100-0 - Informations- og markedsføringsprodukter
75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
79415200-8 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Erik Mortensen
Kontakt E-mail: em@visitdenmark.com
Telefon: +45 20623592
Modtagers firmanavn VisitDenmark
Adresse for modtagelse af tilbud Islands Brygge 43, 2300 København S eller pr. mail på em@visitdenmark.com