Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 2018/S 225-514848

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet udbyder administration og udvikling af Dynamisk Database, som er et system, der kan indsamle, kvalitetsmåle, beregne og udveksle trafikdata. Dynamisk Database er således en centraliseret dataudveksling til behandling og lagring af trafikledelsesdata.

De opgaver der skal løses er bl.a. daglig drift af edb-platform, daglig overvågning af applikationer, konfiguration og udvikling af applikationer samt videreudvikling af databasen.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, dvs. Vejdirektoratet forbeholder sig at indgå aftaler med andre tjenesteydere.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 21-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514848-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse