Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 2018/S 225-514191

Kort beskrivelse

Indkøbsfællesskabet IFIRS udbyder på vegne af dets medlemsskoler en rammeaftale omfattende stationære og bærbare computere samt skærme og tilbehør.

Der er tale om en frivillig forpligtende aftale, hvor de skoler, som fremgår af udbudsbetingelserne er forpligtet til at anvende rammeaftalen fra kontraktstart og hvor IFIRS' resterende medlemsskoler kan tilslutte sig aftalen.

Af IFIRS' medlemsliste, Bilag 5, fremgår hvem der kan tilslutte sig og anvende rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Indkøbsfællesskabet IFIRS
Deadline 20-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514191-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse