Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2018/S 243-556534

Kort beskrivelse

Rigspolitiet udbyder hermed Rammeaftale om Skadesadministration og Taksering af Dansk Politis motoransvarsskader samt hemmeligholdelse af køretøjer. Rigspolitiet behandler hvert år et antal forsikringsskader, hvor Dansk Politis køretøjer er impliceret. Disse skader omfatter både Tingskade på køretøjer, Tingskader og Personskader. Rigspolitiets skadeadministration behandler det forsikringsmæssige, herunder erstatningsudbetaling, jf. Færdselsloven og Erstatningsansvarsloven. Der er behov for at en del af forsikringsskaderne behandles af en tredjepart, blandt andet ved Personskader eller i de færdselsuheldssager, hvor ansvarsfordelingen kan give anledning til uenighed blandt de implicerede parter. Dansk Politi er selvforsikret og udbuddet omfatter derfor ikke forsikring af køretøjerne, men alene administration af skadesagerne.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet v/ Center for Flåde- og Materielstyring
Deadline 19-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556534-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (15-12-2018)

Forsikringstjenester 2018/S 242-553039

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553039-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rigspolitiet udbyder hermed Rammeaftale om Skadesadministration og Taksering af Dansk Politis motoransvarsskader samt hemmeligholdelse af køretøjer. Rigspolitiet behandler hvert år et antal forsikringsskader, hvor Dansk Politis køretøjer er impliceret. Disse skader omfatter både Tingskade på køretøjer, Tingskader og Personskader. Rigspolitiets skadeadministration behandler det forsikringsmæssige, herunder erstatningsudbetaling, jf. Færdselsloven og Erstatningsansvarsloven. Der er behov for at en del af forsikringsskaderne behandles af en tredjepart, blandt andet ved Personskader eller i de færdselsuheldssager, hvor ansvarsfordelingen kan give anledning til uenighed blandt de implicerede parter. Dansk Politi er selvforsikret og udbuddet omfatter derfor ikke forsikring af køretøjerne, men alene administration af skadesagerne.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Deadline 17-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553039-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (21-11-2018)

Forsikringstjenester 2018/S 224-512934

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512934-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rigspolitiet udbyder hermed Rammeaftale om Skadesadministration og Taksering af Dansk Politis motoransvarsskader samt hemmeligholdelse af køretøjer. Rigspolitiet behandler hvert år et antal forsikringsskader, hvor Dansk Politis køretøjer er impliceret. Disse skader omfatter både Tingskade på køretøjer, Tingskader og Personskader. Rigspolitiets skadeadministration behandler det forsikringsmæssige, herunder erstatningsudbetaling, jf. Færdselsloven og Erstatningsansvarsloven. Der er behov for at en del af forsikringsskaderne behandles af en tredjepart, blandt andet ved Personskader eller i de færdselsuheldssager, hvor ansvarsfordelingen kan give anledning til uenighed blandt de implicerede parter. Dansk Politi er selvforsikret og udbuddet omfatter derfor ikke forsikring af køretøjerne, men alene administration af skadesagerne.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet v/ Center for Flåde- og Materielstyring
Deadline 19-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512934-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse