Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Telefon- og datatransmissionstjenester 2018/S 223-511664

Kort beskrivelse

Økonomistyrelsen (senere ændret til Rigspolitiet v/ Center for Beredskabskommunikation - herefter Rigspolitiet) indgik i juni 2007 kontrakt om tilslutning til og brug af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet (herefter benævnt "SINE"). Kontrakten blev tildelt Dansk Beredskabskommunikation A/S, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2007/S 132-161732. Forud for tildelingen af kontrakten blev der offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende samt gennemført en fuld udbudsproces. Nærværende bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed offentliggøres, idet Rigspolitiet ønsker at indgå et tillæg til SINE-kontrakten vedrørende visse konfigurationer af kontrolrumsinterfacet Integrated Control Center System interface (ICCS). I henhold til SINE-kontrakten tilbyder tjenesteyder ICCS i en konfiguration med op til 5 operatørpladser, der er tilsluttet SINE-Nettet med en enkelt forbindelse (2 Mbps). Rigspolitiet ønsker nu at tilføje følgende konfigurationer af ICCS-interface udstyr med henblik på politiets anskaffelse heraf:

- 7 operatørpladser tilsluttet til Nettet med 1 enkelt forbindelse,

- 7 operatørpladser tilsluttet til Nettet med 2 (redundante) forbindelser,

- 7 operatørpladser uden tilslutning, samt

- drift af ovenstående.

Det følger af kontrakten, at kontrolrumsinterfacet ICCS kan udvides med flere operatørpladser samt yderligere linjeforbindelser, og ændringen består således i, at priserne for ovennævnte konfigurationer tilføjes kontrakten i medfør af SINE-kontraktens ændringsregler.

Det forventes, at værdien af tillægget til kontrakten vil udgøre ca. 5 600 000 DKK, hvilket udgør ca. 0,29% af den oprindelige kontrakts værdi.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511664-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (tidligere format)