Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ammunition 2018/S 223-511607

Kort beskrivelse

FMI ønsker at anskaffe 76 mm røgkasterammunition af typen 76 mm ST IR/RP (1330-12-348-9798) via en fireårig Government to Government-aftale med det hollandske forsvar. Aftalens værdi er anslået til at udgøre op til 17 000 000 DKK pr. år.

En rammeaftale, som en regering tildeler en anden regering vedrørende sådanne ydelser, er undtaget fra forsvars- og sikkerhedsdirektivets (direktiv 2009/81/EF) anvendelsesområde, jf. direktivets artikel 13, litra f.

FMI agter på denne baggrund at indgå aftalen med det hollandske forsvar. Aftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511607-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed