Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Overvågning og kontrol 2018/S 223-511487

Kort beskrivelse

Kontrakten omfatter tjenesteydelsesleverancer samt enkelte utility services (eksempelvis vand, brandvand, spildevandsafledning, dræn og flare) inden for Station Nybro til Baltic Pipe EPII Terminal, som er nødvendige for sikkerheden og driften, herunder:

1) Drift, vedligehold og vagtberedskab, omfattende:

- Udførelse af drift, vedligehold og vagtberedskab,

- Tilstandsvurdering af anlæg,

- Inspektioner,

- Drift og vedligeholdelse af katodisk beskyttelsessystemer,

- Planlægning, udførelse og projektledelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver,

- Reservedelslager,

- Myndighedsrelationer.

2) Udbygning og tilpasning, omfattende:

- Projektassistance ved anlægsprojekter.

3) Teknisk dokumentation;

4) Planlægning og koordinering;

5) Overvågning;

6) Udarbejdelse fa manualer, procedurer, instrukser og vejledninger.

Læs mere
Ordregiver Energinet SOV
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511487-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed