Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2018/S 222-508780

Kort beskrivelse

Dette udbud vedrører udførelse af tøjvaskeordning og linnedservice til hjemmeboende borgere i Gladsaxe Kommune. Opgaven følger af Servicelovens § 83 (LBK nr. 1023 af 23.9.2014) hvor kommunen forpligtes til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver.

Tøjvaskeordningen vil typisk indeholde følgende overordnede elementer:

- Afhentning af vasketøj i borgerens hjem,

- Sortering, vask, tørring og pakning af vasketøjet,

- Aflevering af vasketøjet i borgerens hjem.

Linnedservice indebærer: Lån af vasket linned (dyne-og pudebetræk, lagner, håndklæder, undertøj, natskjorter samt stiklagner) sengelinned.

Der er pr. 1.8.2018 visiteret ca. 600 borgere til tøjvaskeordningen.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser i lov nr. 1564 af 15.12.2015, ”Udbudsloven".

Læs mere
Ordregiver Gladsaxe Kommune
Deadline 17-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508780-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter