Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2018/S 221-507009

Kort beskrivelse

Det primære formål med dette samarbejde er at sikre, at voksne i Københavns Kommune altid kan få tilbudt et ambulant specialiseret rehabiliteringsforløb på Center for Hjerneskade. Samarbejdet omfatter primært borgere fra 18 år og opefter der efter sundhedslovens § 140 har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Sekundært omfatter samarbejdet borgere fra 0 til 17 år.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507009-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (tidligere format)