Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2018/S 221-505941

Kort beskrivelse

Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings-og forskningsområdet. Med stor diversitet i opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v. er det vigtigt, at Bygningsstyrelsen har en totalrådgiver, med underrådgivere, der samlet har en bred kompetenceprofil samt kan afstemme deres organisering iht. den enkelte opgave. Rammeaftalen opdeles i 3 delaftaler.

Rammeaftalen skønnes at have en samlet værdi for de 3 delaftaler over en 4-årige periode på i alt 300 000 000 DKK.

Ud over Bygningsstyrelsen vil også andre Ordregivere have mulighed for at trække på rammeaftalen. Se nærmere i udbudsmaterialet

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline 18-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505941-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse