Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester på miljøområdet 2018/S 221-505866

Kort beskrivelse

Kommuner og lokale vandråd har indtil den 31.12.2017 indstillet vandområder til Miljøstyrelsen, som de finder, er egnet til udpegning som stærkt modificerede i de gældende vandområdeplaner 2015-2021. Kommuner og vandråds opgave er beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandraad-2017/

Der skal herefter foretages en nærmere analyse af hvert enkelt af de vandområder, der er indstillet til udpegning som stærkt modificerede. Med denne udbudte analyseopgave ønskes foretaget en vurdering af påvirkningen af de vandløbsnære arealer ved gennemførelse af en given indsats og dermed anvendelsesmulighederne.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 13-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505866-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse