Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 204-496814

Kort beskrivelse

Kontrakten omhandler opgradering/udskiftning af den eksisterende videokonferenceløsning (Video3), der består af ca. 241 lokaler/videoinstallationer på tværs af Danmark inkl. Bornholm og Færøerne, så løsningen i videst muligt omfang baseres på funktionalitet og løsningsdesign, der er standard i markedet (Video4).

Kontrakten omfatter endvidere efterfølgende drift, vedligeholdelse og support af Video4.

Kontrakten omhandler endelig drift, vedligeholdelse og support af Video3, indtil den er blevet udskiftet med / opgraderet til Video4.

Se punkt II.2.4) og udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af ydelserne.

Læs mere
Ordregiver Domstolsstyrelsen
Annonceret 22-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 22-10-2019 kl. 10.00
Deadline 06-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496814-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, EXTRA-REGIO
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (16-11-2018)

Videokonferenceudstyr 2018/S 221-505826

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505826-2018:TEXT:EN:HTML
Kort beskrivelse

The Danish Court Administration (“Domstolsstyrelsen”) is contemplating a procurement regarding a new video conference solution (“Project Video 4”) for the Courts of Denmark. The new solution is expected to update or substitute the present solution (“Video 3”).

Video 4 will (like Video 3) be the Danish national video conference solution across the justice system, including the police and prosecution service, courts and prisons (“Danmarks Domstole”, “Anklagemyndigheden”, “Rigspolitiet” og “Kriminalforsorgen”). It is expected that Video 4 (like the present solution) shall consist of approximately 240 venues/video installations, including courtrooms and smaller video conference rooms, geographically located throughout Denmark, including Faroe Islands, but primarily at the above-mentioned authorities.

Læs mere
Ordregiver The Danish Court Administration (Domstolsstyrelsen)
Annonceret 16-11-2018 kl. 00.00
Sidst ændret 16-11-2018 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505826-2018:TEXT:EN:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse