Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2018/S 220-504382

Kort beskrivelse

Bispebjerg Hospital ønsker at renovere de grønne og rekreative områder, så der skabes optimale rammer for både liv og ro til gavn og glæde for patienter, medarbejdere og byens borgere. Et af indsatsområderne for renoveringen er det 100-årige haveanlæg af landskabsarkitekten Edvard Glæsel, der ligger placeret mellem arkitekten Martin Nyrops fredede pavillonbygninger. Området omfatter haverne mellem pavillonerne anlagt 1907-15 efter plan af Edvard Glæsel. Området er afgrænset af Ebba Lunds Vej, 4. tværvej, Nielsine Nielsens Vej og 1. tværvej (inkl. disse veje og forpladser), i alt ca. 42 000 m2, hvoraf ca. 30 500 m2 er haverum, herunder trappeanlæg og faste belægninger delvis over tunneller, hvor belægninger ikke umiddelbart kan erstattes af beplantninger.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden v/Bispebjerg Hospital
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504382-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed