Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med byggeri 2018/S 220-503647

Kort beskrivelse

Boligkontoret Århus udbyder rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende bygherrerådgivning. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb af teknisk rådgivning og bistand vedrørende bygherrerådgivning uden om de indgåede rammeaftaler.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II.

Boligkontoret Århus agter at prækvalificere 8 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalerne.

Læs mere
Ordregiver Boligkontoret Århus
Deadline 18-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503647-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse