Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 220-502746

Kort beskrivelse

Roskilde Tekniske Skole ønsker at gennemføre en om- og tilbygning af Roskilde Tekniske Skole, beliggende Pulsen 8, 4000 Roskilde.

Projektet omfatter tilbygning af en værkstedshalsbygning i nord-sydgående retning på cirka 1 650 m2 og ombygning af den del af den eksisterende bygning, som er i direkte kontakt med tilbygningen, cirka 775 m2.

Derudover omfatter projektet afskærmede udearealer i direkte tilknytning til tilbygningen, cirka 575 m2 (heraf er cirka 250 m2 overdækket).

Ovennævnte er beliggende i helhedsplanens vestlige del.

Projektet omfatter endelig et indhegnet område til containeroplag syd for tilbygningen på cirka 175 m2.

Læs mere
Ordregiver Roskilde Tekniske Skole
Deadline 13-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502746-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse