Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2018/S 219-501053

Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde rammeaftale 50.98 Genbrugshjælpemidler. Rammeaftalen er en kommunalt forpligtende aftale, som udbydes i tæt samarbejde med og på vegne af kommunerne. Det betyder, at rammeaftalen indebærer et forpligtende element for de kommuner, der vælger at tilslutte sig rammeaftalen. De forpligtede kunder og forpligtelsens omfang og art vil fremgå som en del af udbudsmaterialet.

Rammeaftalens sortiment dækker over 5 kategorier indenfor genbrugshjælpemidler: Rollatorer, Elscootere, Senge, Madrasser og Toilet/bad. Hver kategori indeholder et forventede antal delaftaler. Det kan ikke udelukkes, at opdelingen bliver anderledes på delaftaleniveau. Sortimentet omfatter de produkter, der købes mest af kommunerne, og vil derfor ikke dække kommunernes behov for specialtilpassede hjælpemidler.

Formålet med meddelelsen er dels at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på nærværende udbud, dels af give ordregiver mulighed for at for kunne reducere den normale tilbudsfrist.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501053-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse