Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reklamevirksomhed 2018/S 218-499252

Kort beskrivelse

DTU ønsker at indgå en toårig rammeaftale med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse med et reklamebureau. Reklamebureauet skal udarbejde studenterrekrutteringskampagner, der har til formål at informere om DTU’s uddannelser og studiemiljø, herunder at skabe kendskab til og interesse for ingeniørvidenskab og ingeniørprofessionen. DTU har 1 årshjul for rekrutteringskampagner med ca. 7 årlige kampagner (Adgangskursus, Åbent Hus, kandidatdag, ph.d., studievalg, kandidat, diplomingeniør), hvoraf kampagnen for Åbent Hus er den største. Kampagnerne forstås som en samling af kommunikationsaktiviteter, hvor flere elementer kan komme i spil, afhængigt at kampagnens formål. Kampagnerne kan både bestå af kommunikationsstrategiske overvejelser, målgruppeanalyser, kreative konceptudviklinger og eksekveringer på især digitale platforme, men også printmedier.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Deadline 10-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499252-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse