Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Personbiler 2018/S 218-498307

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler på levering af fabriksnye biler til Esbjerg Kommune.

De fabriksnye biler er inddelt i 5 delaftaler, hvor der i hver delaftale vil være én bilmodel.

Tildelingen af rammeaftalerne vil ske til de tilbudsgivere, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Aftale med den/de vindende tilbudsgiver(e) indgås på baggrund af udkastet til rammeaftale.

Udbudsmaterialet består af:

— Udbudsbekendtgørelse,

— Udbudsbetingelser, med ESPD (fælles europæisk udbudsdokument),

— Udkast til rammeaftale med bilag (herunder kravspecifikation).

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Esbjerg Kommune
Deadline 14-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498307-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse