Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2018/S 217-496412

Kort beskrivelse

AlmenBo Aarhus, som er en almen boligorganisation, har i forbindelse med den løbende byggevirksomhed behov for bygherrerådgivning og projekteringsydelser i et samarbejde i forhold til opgavernes kompleksitet og antallet af sammenfald af flere byggeopgaver. Udbuddet omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, levering af totalydelser omfattende projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse, herunder energirenoveringer, eller større opgaver, hvor tilbudsgiverens opgave bliver at forestå udbuddet af entrepriser, indgåelse af entrepriseaftaler samt at føre tilsyn med entrepriserne. Der vil således være tale om opgaver af meget forskellig art, og tildelingen af rammeaftaler forventes at afspejle dette. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven af 15.12.2015 med henblik på indgåelse af rammeaftaler med 4 aktører.

Læs mere
Ordregiver AlmenBo Aarhus
Deadline 10-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496412-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse