Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektriske husholdningsapparater 2018/S 216-493426

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af køleskabe og mikrobølgeovne, hovedsaglig til senge afsnittene på Ordregivers Sygehuse og Universitets hospitaler. Køleskabe og mikrobølgeovne skal anvendes til opbevaring henholdsvis opvarmning af mad til indlagte patienter. Udbuddet vil for mikrobølgeovne og køleskabe indbefatte en række garanterede ordrer i løbet af rammeaftalernes første 12 måneder, og efterfølgende forventeligt mindre løbende anskaffelser efterhånden som behovet opstår, eksempelvis som følge af udskiftning af udstyr eller etablering af nye sengeafsnit. Omfanget af de garanterede ordrer fremgår af Tilbudslisten, hvor de garanterede ordrer er angivet som initialanskaffelse (jf. tilbudslisten fordelt over 2 faser; initialanskaffelse 1 & 2).

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Deadline 07-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493426-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse