Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg 2018/S 217-495649

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor der sker et samlet udbud af:

a. Design, projektering og opførelse af nyt rensningsanlæg til rensning af hospitalsspildevand, herunder etablering af en udligningstank og en pumpestation, samt arbejder for tilslutning til trykledning.

b. Drift, vedligeholdelse og fornyelse af renseanlæg, udligningstank og pumpestation i en efterfølgende Driftsfase på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Rensningsanlægget skal kunne håndtere en kapacitet på 140 000 kubikmeter pr. år.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Deadline 11-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495649-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (08-11-2018)

Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg 2018/S 215-491485

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491485-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor der sker et samlet udbud af:

a) Design, projektering og opførelse af nyt rensningsanlæg til rensning af hospitalsspildevand, herunder etablering af en udligningstank og en pumpestation, samt arbejder for tilslutning til trykledning.

b) Drift, vedligeholdelse og fornyelse af renseanlæg, udligningstank og pumpestation i en efterfølgende Driftsfase på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år..

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Rensningsanlægget skal kunne håndtere en kapacitet på 140 000 kubikmeter pr. år.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Deadline 06-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491485-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse