Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejde 2019/S 045-101896

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder AAU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Aalborg Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 03-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101896-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (08-11-2018)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2018/S 215-491434

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491434-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder AAU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Aalborg Universitet, som denne vejledende forhåndsmeddelelse knytter sig til. Byggeriet består af 2 lange atriumbygninger SUND 1 og SUND 2 i hhv. 4 og 3 etager.

Vejdirektoratet ønsker med nærværende vejledende forhåndsmeddelelse, at:

- informere potentielle bydende om det kommende udbud samt tidsplanerne herfor,

- opnå en dybere forståelse for de potentielle bydende, og de potentielle bydendes tilgang til opgavens løsning,

- tilpasse udbudsmaterialet samt udbudsprocessen, således at det bliver mere attraktivt for de potentielle bydende at byde på opgaven,

- få be- eller afkræftet Vejdirektoratets antagelser om ”det gode byggeprojekt” gennem dialog med markedet.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491434-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse