Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Madudbringning 2019/S 006-010306

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter produktion og levering af madservice til Odder Kommune, fordelt på 2 delaftaler:

1) Produktion og levering af mad til kommunens plejecentre, korttidsafsnit, daghjem og café samt

2) Produktion og levering af mad til kommunens hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice efter Servicelovens § 83. Udbuddet gennemføres for kommunen i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er tovholder for udbudsprocessen og indgår ikke aftale på kommunens vegne. Kommunen indgår på egen hånd aftale for at kunne aftage det udbudte. FIKM er alene at betragte som en samarbejdsmodel for organisering af fælles tværkommunale udbud. Yderligere information om FIKM kan findes på hjemmesiden www.fikm.dk

Læs mere
Ordregiver Odder Kommune
Deadline 07-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010306-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (06-10-2018)

Madudbringning 2018/S 193-437409

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437409-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vil omfatte levering af madservice efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, og vil således være en såkaldt light-ydelse i udbudsretlig forstand. Udbuddet vil formentlig blive opdelt i 2 delaftaler: delaftale 1 vil omfatte levering til plejeboligerne i Odder Kommune og delaftale 2 vil omfatte levering til hjemmeboende borgere i kommunen. Der findes én vinder (leverandør) pr. delaftale via udbuddet. Ved delaftale 2 kan enhver anden aktør efter udbuddet der lever op til kvalitetsniveauet og som kan levere til samme priser som vindende leverandør ved udbuddet blive godkendt som leverandør af madservice til hjemmeboende borgere, således at disse har flere leverandører at vælge mellem.

Læs mere
Ordregiver Odder Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437409-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter