Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 034-076120

Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af byggevarer.

Rammeaftalen er opdelt i 5 geografiske delaftaler, som følger de danske regioners geografiske inddeling:

— Delaftale 1 (Nordjylland),

— Delaftale 2 (Midtjylland),

— Delaftale 3 (Syddanmark),

— Delaftale 4 (Hovedstaden inkl. Bornholm),

— Delaftale 5 (Sjælland).

SKI’s kommunale kunder har forud for offentliggørelsen af bekendtgørelsen skullet tilslutte sig rammeaftalen for at kunne anvende denne. Kommunale kunder, som ikke har tilsluttet sig rammeaftalen inden offentliggørelsen af bekendtgørelsen, kan ikke efterfølgende tilslutte sig og anvende rammeaftalen. SKI’s øvrige kunder, herunder bl.a. statslige kunder, kan vælge at tilslutte sig rammeaftalen før og efter offentliggørelsen. Dog skal øvrige kunders tilslutningsaftaler med SKI være indgået senest 18 måneder efter rammeaftalernes tidligst mulige ikrafttrædelsesdato. Oversigten over kunder som er tilsluttet udbuddet fremgår af udbudsmaterialets bilag I Kundeliste.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 04-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:076120-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (05-12-2018)

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2018/S 234-534443

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534443-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af byggevarer.

Rammeaftalen er opdelt i 5 geografiske delaftaler, som følger de danske regioners geografiske inddeling:

— Delaftale 1 (Nordjylland),

— Delaftale 2 (Midtjylland),

— Delaftale 3 (Syddanmark),

— Delaftale 4 (Hovedstaden inkl. Bornholm),

— Delaftale 5 (Sjælland).

SKI’s kommunale kunder har forud for offentliggørelsen af bekendtgørelsen skullet tilslutte sig rammeaftalen for at kunne anvende denne. Kommunale kunder, som ikke har tilsluttet sig rammeaftalen inden offentliggørelsen af bekendtgørelsen, kan ikke efterfølgende tilslutte sig og anvende rammeaftalen. SKI’s øvrige kunder, herunder bl.a. statslige kunder, kan vælge at tilslutte sig rammeaftalen før og efter offentliggørelsen. Dog skal øvrige kunders tilslutningsaftaler med SKI være indgået senest 18 måneder efter rammeaftalernes tidligst mulige ikrafttrædelsesdato. Oversigten over kunder som er tilsluttet udbuddet fremgår af udbudsmaterialets bilag I Kundeliste.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 14-01-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534443-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (28-09-2018)

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2018/S 187-421808

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421808-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale angående levering af byggevarer primo november 2018. 50.61 Byggevarer vil forventeligt omfatte: træprodukter, cementprodukter og lign, øvrige bygningsdele, isenkram, VVS, værktøj, befæstelse, maskiner, haveprodukter og belysningsprodukter.

Rammeaftalen forventes opdelt i 5 geografiske delaftaler.

Rammeaftalen vil være forpligtende at anvende for tilsluttede kunder. Kommuner skal tilslutte sig inden offentliggørelse af udbuddet, mens SKI's øvrige ikke-kommunale kunder kan tilslutte sig i op til 18 måneder efter rammeaftalens ikrafttræden. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

Tilslutningsperiode og offentliggørelse af udbuddet forventes at ske primo november 2018 med forventet tildeling primo februar 2018. Aftalerne forventes at træde i kraft i april 2018.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421808-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse