Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus og Løkken

Nærværende opgave omhandler udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan, der tager højde for nødvendige investeringer i infrastruktur (fx yderligere rekreative områder, multifunktionsruter/-stier etc.), udvidelse/opgradering af overnatningskapacitet samt nye oplevelsesprodukter for Blokhus-Løkken.

Planen skal tilvejebringe en kortlægning, synliggørelse og dokumentation af nye/udvidede udviklingsområder (kommercielle, overnatningsrelaterede og rekreative).

Det overordnede formål med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken er - udover at levere turismefaglig kvalificering af kommunalplanlægning -, at sikre at private og offentlige investeringer sammentænkes og herigennem skabe et stærkt fundament for en bæredygtig udvikling af det sammenhængende resort-område Blokhus-Løkken.

Udviklingsplanen for Blokhus-Løkken skal spille sammen med Udviklingsplan for Vestkysten og de seks udviklingsprincipper der fremgår i denne, og skal afklare følgende:
• Hvilken profil skal det enkelte feriested have - baseret på eksisterende stedbundne potentialer og ift. det større område, som feriestedet er en del af og med et fokus på at styrke stedernes forskellighed?
• Hvilke funktioner, overnatningsformer og konkrete indsatser skal der til for at skabe udvikling og vækst i turismen?
• Hvilke målgrupper målretter man sine indsatser til, hvordan samarbejdes med lokale borgere, frivillige og foreninger og hvordan kan man sikre, at de nye tiltag kommer både gæster og borgere til gode?
• Hvor kan udviklingen ske, og hvilke arealer kan bringes i spil - herunder mulighed for udpegning af udviklingsområder i tilknytning til byerne – og hvilken fysisk udvikling skal der ske?

De grundlæggende elementer i udviklingsplanen for det sammenhængende resort-område Blokhus-Løkken vil være en plan for organiseringen og lokalt samarbejde som motor for en videreudvikling. Udviklingsplanen kan bl.a. indeholde elementer af fysiske hovedgreb i forhold til en stærk turismeinfrastruktur samt investerings- og finansieringsoverslag for opbygning/udvikling af såvel overnatningskapacitet og øvrig infrastruktur. Dette indbefatter bl.a. nye/ændrede funktioner i Blokhus og Løkkens byrum, parkerings- og trafikstrategi i forbindelse med eksisterende, moderniserede eller nye overnatnings- og oplevelseskapaciteter, m.v. Planen skal udmøntes i en kortlægning, synliggørelse og dokumentation af eksisterende og potentielle udviklingsområder og afspejle en balancering mellem kvalitet, vækstmuligheder og natur.

Processen knyttet til arbejdet med udformning af planen vil komme til at omfatte flere delforløb, eksempelvis gennemførelse og facilitering af møder med relevante interessenter. Med afsæt i de seks udviklingsprincipper fra Udviklingsplanen for Vestkysten vil en central del af opgaven derfor være, at forestå denne proces, så planen forankres lokalt.

Aftalen i indeværende udbud omfatter således to delopgaver:
1) Udarbejdelse af en samlet strategisk-fysisk udviklingsplan: Med inspiration fra en række masterplaner på destinationer i Nordtyskland opbygges planen om forskellige analytiske niveauer og geografiske dimensioner og indeholder tre delleverancer: a) Kortlægning - b) Analyse og oversigtsplan og c) Detailplaner.
2) Interessentinvolvering: Facilitering af møder/seminarer med relevante aktører – offentlige og private – som led i udvælgelse og udarbejdelse af detailplaner.

Tyngden og det primære fokus i arbejdet med den strategiske-fysiske udviklingsplan lægges på udvælgelse og udformning af detailplaner for 2-3 prioriterede områder. Det er også her, at hovedvægten af faciliteringsopgaverne vil komme til at lægge.

Læs mere om baggrund, formål og opgavebeskrivelse i vedhæftede udbudsmateriale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2018)
Titel Strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus og Løkken
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nærværende opgave omhandler udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan, der tager højde for nødvendige investeringer i infrastruktur (fx yderligere rekreative områder, multifunktionsruter/-stier etc.), udvidelse/opgradering af overnatningskapacitet samt nye oplevelsesprodukter for Blokhus-Løkken.

Planen skal tilvejebringe en kortlægning, synliggørelse og dokumentation af nye/udvidede udviklingsområder (kommercielle, overnatningsrelaterede og rekreative).

Det overordnede formål med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken er - udover at levere turismefaglig kvalificering af kommunalplanlægning -, at sikre at private og offentlige investeringer sammentænkes og herigennem skabe et stærkt fundament for en bæredygtig udvikling af det sammenhængende resort-område Blokhus-Løkken.

Udviklingsplanen for Blokhus-Løkken skal spille sammen med Udviklingsplan for Vestkysten og de seks udviklingsprincipper der fremgår i denne, og skal afklare følgende:
• Hvilken profil skal det enkelte feriested have - baseret på eksisterende stedbundne potentialer og ift. det større område, som feriestedet er en del af og med et fokus på at styrke stedernes forskellighed?
• Hvilke funktioner, overnatningsformer og konkrete indsatser skal der til for at skabe udvikling og vækst i turismen?
• Hvilke målgrupper målretter man sine indsatser til, hvordan samarbejdes med lokale borgere, frivillige og foreninger og hvordan kan man sikre, at de nye tiltag kommer både gæster og borgere til gode?
• Hvor kan udviklingen ske, og hvilke arealer kan bringes i spil - herunder mulighed for udpegning af udviklingsområder i tilknytning til byerne – og hvilken fysisk udvikling skal der ske?

De grundlæggende elementer i udviklingsplanen for det sammenhængende resort-område Blokhus-Løkken vil være en plan for organiseringen og lokalt samarbejde som motor for en videreudvikling. Udviklingsplanen kan bl.a. indeholde elementer af fysiske hovedgreb i forhold til en stærk turismeinfrastruktur samt investerings- og finansieringsoverslag for opbygning/udvikling af såvel overnatningskapacitet og øvrig infrastruktur. Dette indbefatter bl.a. nye/ændrede funktioner i Blokhus og Løkkens byrum, parkerings- og trafikstrategi i forbindelse med eksisterende, moderniserede eller nye overnatnings- og oplevelseskapaciteter, m.v. Planen skal udmøntes i en kortlægning, synliggørelse og dokumentation af eksisterende og potentielle udviklingsområder og afspejle en balancering mellem kvalitet, vækstmuligheder og natur.

Processen knyttet til arbejdet med udformning af planen vil komme til at omfatte flere delforløb, eksempelvis gennemførelse og facilitering af møder med relevante interessenter. Med afsæt i de seks udviklingsprincipper fra Udviklingsplanen for Vestkysten vil en central del af opgaven derfor være, at forestå denne proces, så planen forankres lokalt.

Aftalen i indeværende udbud omfatter således to delopgaver:
1) Udarbejdelse af en samlet strategisk-fysisk udviklingsplan: Med inspiration fra en række masterplaner på destinationer i Nordtyskland opbygges planen om forskellige analytiske niveauer og geografiske dimensioner og indeholder tre delleverancer: a) Kortlægning - b) Analyse og oversigtsplan og c) Detailplaner.
2) Interessentinvolvering: Facilitering af møder/seminarer med relevante aktører – offentlige og private – som led i udvælgelse og udarbejdelse af detailplaner.

Tyngden og det primære fokus i arbejdet med den strategiske-fysiske udviklingsplan lægges på udvælgelse og udformning af detailplaner for 2-3 prioriterede områder. Det er også her, at hovedvægten af faciliteringsopgaverne vil komme til at lægge.

Læs mere om baggrund, formål og opgavebeskrivelse i vedhæftede udbudsmateriale.
Deadline 25-10-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Læs mere herom i vedhæftede udbudsmateriale.
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
71410000-5 - Byplanlægning
79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anna Oosterhof
Kontakt E-mail: anna.oosterhof@hjoerring.dk
Telefon: +45 41937193