Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Modernisering af skibe 2019/S 097-234673

Kort beskrivelse

Søfartsstyrelsen vil opgradere/udskifte det nuværende Integreret Kontrol Alarm System (IKAS) og Power Management System (PMS) ombord på skibet I/F Poul Løwenørn. Det eksisterende IKAS/PMS-anlæg har været ombord siden nybygning 2001. Det nye IKAS/PMS-anlæg skal betjene og styre de komponenter, der er tilkoblet det eksisterende IKAS/PMS-anlæg. Det nye anlæg skal tage højde for nye muligheder som følge af den teknologiske udvikling, og der forventes en intuitiv betjening. Nyt IKAS/PMS-anlæg skal leveres med open source software/programmer, samt være opbygge af komponenter som er frit tilgængelige for Søfartsstyrelsen og eventuelle eksterne leverandører af vedligehold og support. Detaljerede krav og ønsker til anlægget fremgår af udbudsmaterialet. Kontrakten stiller krav til at leverandøren i op til 4 år efter levering kan udføre efterfølgende vedligehold og support efter anmodning.

Læs mere
Ordregiver Søfartsstyrelsen
Annonceret 21-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-05-2019 kl. 10.00
Deadline 17-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234673-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (15-09-2018)

Modernisering af skibe 2018/S 178-403378

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403378-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Styrelsen ønsker af opgraderer sit PLC-system til nyt og tilsvarende system. Der vil være tale om et standardsystem, som skal kunne installeres om bord på skibet uden nogen større ændringer. Leverandøren skal desuden stå for den efterfølgende service/vedligehold af systemet.

Læs mere
Ordregiver Søfartsstyrelsen
Annonceret 15-09-2018 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2018 kl. 10.00
Deadline 16-10-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403378-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse