Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 014-028818

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune, Børn og Unge, ønsker at anskaffe et nyt værktøj til arbejdstidsplanlægning i kommunens pædagogiske institutioner (dagtilbud og fritidstilbud) som et væsentligt bidrag til den fortsatte digitalisering og effektivisering af opgaverne i Børn og Unge.

Som et middel til at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse peger en række nationale, kommunale og lokale digitaliseringsstrategier på digitalisering. Udviklingen af et nyt planlægnings- og ledelsesværktøj til institutionerne i Aarhus Kommune vil således medvirke til at realisere disse strategiers visioner ved at effektivisere planlægningsprocessen i institutionerne.

Med henblik på at hjælpe planlæggeren med udarbejdelse af planen og sikre den mest effektive mødeplan ud fra de givne rammer ønsker Aarhus Kommune, at planlægningsværktøjet baseres på algoritme-baseret vagtplanlægning og machine learning med automatisering af manuelle arbejdsgange, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og planlægning.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune
Deadline 25-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:028818-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (08-06-2018)

Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel 2018/S 108-246703

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246703-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Aarhus Kommune ønsker at gennemføre en proces for forudgående markedsafklaring og planlægning af det endelige udbudsforløb, valg af udbudsform og gennemførelse af udbud for etablering af IT-system til planlægning og administration af pædagogisk personales arbejdstid i daginstitutioner i Aarhus Kommune.

Planlægningsværktøjet skal hjælpe med at sikre flest mulige medarbejdere sammen med børnene, og mindske den tid, personalet bruger på administrative opgaver. Planlægningsværktøjet skal understøtte en bevægelse fra papirskemaer og manuel planlægning - til digitalisering og automatisering af regler og bindinger via en algoritmebaseret planlægningsmotor.

Ordregiver er ikke bekendt med, at der findes denne type planlægningsværktøj på markedet i forvejen og der kan derfor både være tale om udvikling af eksisterende systemer såvel som nyudvikling af et system.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Børn og Unge
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246703-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (31-05-2018)

Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel 2018/S 102-233102

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233102-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Aarhus Kommune ønsker at gennemføre en proces for forudgående markedsafklaring og planlægning af det endelige udbudsforløb, valg af udbudsform og gennemførelse af udbud for etablering af IT-system til planlægning og administration af pædagogisk personales arbejdstid i daginstitutioner i Aarhus Kommune.

Planlægningsværktøjet skal hjælpe med at sikre flest mulige medarbejdere sammen med børnene, og mindske den tid, personalet bruger på administrative opgaver. Planlægningsværktøjet skal understøtte en bevægelse fra papirskemaer og manuel planlægning - til digitalisering og automatisering af regler og bindinger via en algoritmebaseret planlægningsmotor.

Ordregiver er ikke bekendt med, at der findes denne type planlægningsværktøj på markedet i forvejen og der kan derfor både være tale om udvikling af eksisterende systemer såvel som nyudvikling af et system.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Børn og Unge
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233102-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse