Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 094-225583

Kort beskrivelse

Denne bekendtgørelse fungerer som indkaldelse af tilbud/ansøgninger om optagelse ifm. en kvalifikationsordning vedr. AffaldVarme Aarhus' indkøb af serviceydelser til udvikling af teknisk IT. Kvalifikationsordningen udbydes iht. de gældende regler i forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene foretaget iht. kvalifikationsordningen vil omhandle serviceydelser til udvikling af IT til optimering af teknisk drift af fjernvarme (KVAL-IT). Kvalifikationsordningen er opdelt i 3 områder. Det er muligt at søge om optagelse i kvalifikationsordningen ift. ét, flere eller samtlige af de 3 områder:

- Område 1: Udvikling af software services

- Område 2: Design af SCADA billeder

- Område 3: PLC programmering, udarbejdelse af styringsbeskrivelser.

For at kunne deltage i det/de løbende udbud af serviceydelser til udvikling af teknisk IT kræves det, at leverandøren er optaget i kvalifikationsordningen.

Leverandøren skal ansøge om optagelse i kvalifikationsordningen ved at udfylde og indsende prækvalifikationsskema (ESPD).

NUTS-kode: DK042

AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at indkøbe den udbudte mængde af serviceydelser inden for KVAL-IT uden for kvalifikationsordningen, såfremt der ift. et konkret udbud ikke modtages nogen tilbud eller såfremt AffaldVarme Aarhus ift. de indkomne tilbud på et konkret udbud selv kan løse opgaven billigere.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225583-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Andet (supplerende oplysninger) (17-11-2018)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2018/S 222-509197

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509197-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509197-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed (tidligere format) (23-05-2018)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2018/S 096-220579

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220579-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Denne bekendtgørelse fungerer som indkaldelse af tilbud/ansøgninger om optagelse ifm. en kvalifikationsordning vedr. AffaldVarme Aarhus' indkøb af serviceydelser til udvikling af teknisk IT. Kvalifikationsordningen udbydes iht. de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene foretaget iht. kvalifikationsordningen vil omhandle serviceydelser til udvikling af IT til optimering af teknisk drift af fjernvarme (Kval-IT). Kvalifikationsordningen er opdelt i 3 områder. Det er muligt at søge om optagelse i kvalifikationsordningen ift. ét, flere eller samtlige af de tre områder:

Område 1: Udvikling af software services.

Område 2: Design af SCADA billeder.

Område 3: PLC programmering, udarbejdelse af styringsbeskrivelser.

For at kunne deltage i det/de løbende udbud af serviceydelser til udvikling af teknisk IT kræves det, at leverandøren er optaget i kvalifikationsordningen.

Leverandøren skal ansøge om optagelse i kvalifikationsordningen ved at udfylde og indsende prækvalifikationsskema (ESPD).

NUTS-kode: DK042.

AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at indkøbe den udbudte mængde af serviceydelser inden for Kval-IT uden for kvalifikationsordningen, såfremt der ift. et konkret udbud ikke modtages nogen tilbud eller såfremt AffaldVarme Aarhus ift. de indkomne tilbud på et konkret udbud selv kan løse opgaven billigere.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220579-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed (tidligere format)