Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE: Oversigt over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver 2018

Årligt udarbejder FMI en materielkapacitetsplan, der på kort, mellemlangt og lang sigt skitserer forsvarets planlagte investeringer.

Offentliggørelsen af kapacitetsplanen for større materielanskaffelser og materieldriftsopgaver sker ved anvendelse af samme format som tidligere. Med henblik på styrket dialog med industrien arbejder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med opdatering af indkøbspolitikken. Dette arbejde omfatter blandt andet en vurdering af, hvorvidt formatet for offentliggørelsen kan udvikles samt muligheder for øget kommunikation om udbud og indkøb.

Materielkapacitetsplanen offentliggøres som led i udmøntningen af den nationale forsvarsindustrielle strategi samt Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv "Open for Business".

Det er FKO, kunderne og FMI, der i samarbejde bliver enige om, hvornår en anskaffelse skal sættes i værk. Sammen med kunderne udarbejder FMI de krav, som forsvaret stiller til det nye materiel.
Oversigten kan tilgås her:

http://www.fmi.dk/industri/anskaffelser/Pages/planlagte-investeringer.aspx

Eventuelle henvendelser rettes til:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Industrikontoret
Telefon: +45 7281 4000
Email: fmi-openforbusiness@mil.dk
Industrikontoret fungerer som indgangspunkt for indledende og uopfordret kontakt fra industrien,
hvorfra der kan henvises til igangværende projekter, relevante divisioner, kompetencer med videre.

Åbn dokument 3 (29-04-2019) Luk dokument 3 (29-04-2019)
Titel FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE: Oversigt over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver 2018
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Årligt udarbejder FMI en materielkapacitetsplan, der på kort, mellemlangt og lang sigt skitserer forsvarets planlagte investeringer.

Offentliggørelsen af kapacitetsplanen for større materielanskaffelser og materieldriftsopgaver sker ved anvendelse af samme format som tidligere. Med henblik på styrket dialog med industrien arbejder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med opdatering af indkøbspolitikken. Dette arbejde omfatter blandt andet en vurdering af, hvorvidt formatet for offentliggørelsen kan udvikles samt muligheder for øget kommunikation om udbud og indkøb.

Materielkapacitetsplanen offentliggøres som led i udmøntningen af den nationale forsvarsindustrielle strategi samt Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv "Open for Business".

Det er FKO, kunderne og FMI, der i samarbejde bliver enige om, hvornår en anskaffelse skal sættes i værk. Sammen med kunderne udarbejder FMI de krav, som forsvaret stiller til det nye materiel.
Oversigten kan tilgås her:

http://www.fmi.dk/industri/anskaffelser/Pages/planlagte-investeringer.aspx

Eventuelle henvendelser rettes til:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Industrikontoret
Telefon: +45 7281 4000
Email: fmi-openforbusiness@mil.dk
Industrikontoret fungerer som indgangspunkt for indledende og uopfordret kontakt fra industrien,
hvorfra der kan henvises til igangværende projekter, relevante divisioner, kompetencer med videre.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser
Adresse Lautrupbjerg 1-5
2750
Ballerup
CPV kode
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[29-04-2019 11:20:42]
Rettelse af link
[29-04-2019 11:49:42]
Tekst ændret

Åbn dokument 2 (29-04-2019) Luk dokument 2 (29-04-2019)
Titel FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE: Oversigt over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver 2018
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Oversigten over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver opdateres som udgangspunkt årligt, men grundet processen omkring det indgåede forsvarsforlig forventes en opdateret oversigt først offentliggjort ultimo 2018. Oversigten over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver dateret januar 2017, som der henvises til på FMI hjemmeside, er således den senest godkendte version.

Formålet med offentliggørelsen af større, forventede materielinvesteringer og materieldriftsopgaver er at give industrien et overblik over de kommende materielrelaterede initiativer inden for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses område. Oversigten opdateres og offentliggøres som udgangspunkt årligt på FMI hjemmeside.

Oversigten kan tilgås her:

http://www.fmi.dk/industri/anskaffelser/Pages/planlagte-investeringer.aspx

Eventuelle henvendelser rettes til:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Industrikontoret
Telefon: +45 7281 4000
Email: fmi-openforbusiness@mil.dk
Industrikontoret fungerer som indgangspunkt for indledende og uopfordret kontakt fra industrien,
hvorfra der kan henvises til igangværende projekter, relevante divisioner, kompetencer med videre.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser
Adresse Lautrupbjerg 1-5
2750
Ballerup
CPV kode
Åbn dokument 1 (02-05-2018) Luk dokument 1 (02-05-2018)
Titel FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE: Oversigt over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver 2018
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Oversigten over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver opdateres som udgangspunkt årligt, men grundet processen omkring det indgåede forsvarsforlig forventes en opdateret oversigt først offentliggjort ultimo 2018. Oversigten over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver dateret januar 2017, som der henvises til på FMI hjemmeside, er således den senest godkendte version.

Formålet med offentliggørelsen af større, forventede materielinvesteringer og materieldriftsopgaver er at give industrien et overblik over de kommende materielrelaterede initiativer inden for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses område. Oversigten opdateres og offentliggøres som udgangspunkt årligt på FMI hjemmeside.

Oversigten kan tilgås her:

http://www.fmi.dk/industri/anskaffelser/Documents/materielkapacitetsplan_2017.pdf

Eventuelle henvendelser rettes til:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Industrikontoret
Telefon: +45 7281 4000
Email: fmi-openforbusiness@mil.dk
Industrikontoret fungerer som indgangspunkt for indledende og uopfordret kontakt fra industrien,
hvorfra der kan henvises til igangværende projekter, relevante divisioner, kompetencer med videre.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser
Adresse Lautrupbjerg 1-5
2750
Ballerup
CPV kode