Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lokalnet 2018/S 230-525701

Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af kommunikationsprodukter og –løsninger

Der udbydes 3 delaftaler:

- Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter,

- Delaftale 2: Netværksprodukter,

- Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter.

Nærværende udbudte rammeaftale erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.07. Fra den 1.1.2020 vil aftalen indgå i det statslige indkøbsprogram, hvorefter aftalen vil skulle dække det statslige indkøbsbehov på området. Staten som helhed er fra 1.1.2020 forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017 om indkøb i staten, inkl. eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. Det fremgår af bilag A, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, ligesom der fremgår en oversigt over de øvrige kunder, som kan bruge aftalen frivilligt.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 12-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525701-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (06-11-2018)

Lokalnet 2018/S 213-487893

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487893-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af kommunikationsprodukter og –løsninger

Der udbydes 3 delaftaler:

- Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter,

- Delaftale 2: Netværksprodukter,

- Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter.

Nærværende udbudte rammeaftale erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.07. Fra den 1.1.2020 vil aftalen indgå i det statslige indkøbsprogram, hvorefter aftalen vil skulle dække det statslige indkøbsbehov på området. Staten som helhed er fra 1.1.2020 forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017 om indkøb i staten, inkl. eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. Det fremgår af bilag A, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, ligesom der fremgår en oversigt over de øvrige kunder, som kan bruge aftalen frivilligt.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 04-12-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487893-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (04-04-2018)

Lokalnet 2018/S 065-144178

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144178-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale angående levering af Kommunikationsudstyr og – løsninger ved et begrænset udbud.

Der udbydes i 3 delaftaler:

Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter og -løsninger inkl. tilbehør, service og relaterede ydelser.

Delaftale 2: Netværksprodukter og -løsninger inkl. tilbehør, service og relaterede ydelser.

Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter og -løsninger inkl. tilbehør, service og relaterede ydelser.

Staten som helhed er forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. SKI’s øvrige kunder vil kunne anvende rammeaftalen frivilligt.

Når udbuddet offentliggøres, vil det heraf fremgå, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, ligesom der vil fremgå en oversigt over de øvrige kunder, som kan bruge aftalen frivilligt.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144178-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse