Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2018/S 233-533186

Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune ønsker, at Frederiksberg skal klimatilpasses, således at risikoen for oversvømmelser minimeres, og grønne og blå elementer i bybilledet fremmes. Dette skal blandt andet opnås ved at udvikle innovative klimaløsninger, hvor borgere og virksomheder er en del af den konkrete lokale løsning.

Som en del af den grønne indsats ønsker Frederiksberg Kommune sammen med eksterne leverandører at udvikle, afprøve og implementere fremtidssikrede løsninger til håndtering af hverdagsregnvand og skybrud. Frederiksberg Kommune udbyder 3 innovationspartnerskabsaftaler. De 3 aftaler omfatter udvikling samt implementering af pilotprojekt af tilbudsgivernes løsninger i 3 separate anlægsområder samt option på efterfølgende køb af projekter med den udviklede løsning.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533186-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (09-01-2018)

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2018/S 005-007492

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:007492-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune ønsker, at Frederiksberg skal klimatilpasses, således at risikoen for oversvømmelser minimeres, og grønne og blå elementer i bybilledet fremmes. Dette skal blandt andet opnås ved at udvikle innovative klimaløsninger, hvor borgere og virksomheder er en del af den konkrete lokale løsning.

Som en del af den grønne indsats ønsker Frederiksberg Kommune sammen med eksterne leverandører at udvikle, afprøve og implementere fremtidssikrede løsninger til håndtering af hverdagsregnvand og skybrud. Frederiksberg Kommune udbyder 3 innovationspartnerskabsaftaler. De 3 aftaler omfatter udvikling samt implementering af pilotprojekt af tilbudsgivernes løsninger i 3 separate anlægsområder samt option på efterfølgende køb af projekter med den udviklede løsning.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:007492-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter