Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2018/S 215-492748

Kort beskrivelse
Ordregiver Beskæftigelsesministeriet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492748-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændring

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (31-10-2017)

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2017/S 209-433993

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433993-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt de øvrige ordregivende myndigheder nævnt under afsnit I.1) ønsker at indgå rammeaftale om konsulentydelser til løsning af opgaver inden for Beskæftigelsesministeriets område. Rammeaftalen omfatter evalueringsopgaver, som nærmere beskrevet under afsnit II.2.4).

Der indgås parallelle rammeaftaler med 8 leverandører. De enkelte opgaver i rammeaftalernes løbetid tildeles efter miniudbud. De enkelte opgaver vil variere i størrelse og dække over såvel landsdækkende, som regionale og lokale opgaver. Opgaveløsningen vil involvere samarbejde med andre myndigheder og interessenter såsom Jobcentre.

Rammeaftalen indgås for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange ét år.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433993-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter