Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2020/S 193-466793

Kort beskrivelse

Udlændingestyrelsen er i medfør af udlændingeloven ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark.

Der er på nuværende tidspunkt 14 indkvarteringssteder i drift i Danmark. Den daglige drift af disse indkvarteringssteder varetages af 4 operatører.

Kriminalforsorgen er operatør af indkvarteringsstederne Udrejsecenter Sjælsmark og Kærshovedgård. Disse er ikke omfattet af den udbudte opgave.

Den udbudte opgave omfatter drift af indkvarteringssteder med kontraktopstart pr. 1. januar 2021 og i en periode på et år med mulighed for forlængelse.

Opgaven omfatter bl.a. følgende ydelser, som nærmere beskrevet i udkast til standardoperatørkontrakt:

- Indkvarteringsydelser

- Social- og sundhedsydelser

- Pasningstilbud for børn

- Undervisnings- og fritidstilbud for børn

- Undervisning og aktivering for voksne

- Åbning og/eller lukning af indkvarteringssteder samt op- og nedskalering af pladser

- En decentral inventarfunktion.

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Annonceret 05-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 05-10-2020 kl. 10.01
Deadline 19-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466793-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (04-10-2017)

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 190-389896

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389896-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udlændingestyrelsen er i medfør af Udlændingeloven ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt 32 indkvarteringssteder i Danmark. Driften heraf varetages på nuværende tidspunkt af 6 forskellige operatører. De eksisterende operatøraftaler er indgået for 2017, og den udbudte opgave omfatter således driften af indkvarteringsstederne med kontraktopstart pr. 1.1.2018 og i en periode på foreløbigt 1 år med mulighed for forlængelse.

Operatøropgaven omfatter blandt andet følgende ydelser, som nærmere beskrevet i udkast til operatøraftale:

— Indkvarteringsydelser

— Social- og sundhedsydelser

— Pasningstilbud for børn

— Undervisnings- og fritidstilbud for børn

— Undervisning og aktivering for voksne

— Facility management opgaver

— Åbning og/eller lukning af indkvarteringssteder samt op- og nedskalering af pladser ift. indkvarteringsniveauet

— Varetagelse af inventarfunktion.

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Annonceret 04-10-2017 kl. 00.00
Sidst ændret 04-10-2017 kl. 10.00
Deadline 09-10-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389896-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter