Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sociale foranstaltninger med institutionsophold 2020/S 193-466796

Kort beskrivelse

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold.

Udbuddet vedrører særlige indkvarteringsydelser for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Der udbydes 2 delaftaler. Den ene vedr. uledsagede mindreårige. Den anden vedr. voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold. Ansøger kan byde på 1 af de 2 delaftaler. Delaftalerne er med kontraktopstart pr. 1. januar 2021 og i en periode på et år med mulighed for forlængelse.

Den udbudte opgave er nærmere beskrevet i udkast til kontrakt om levering af særlige indkvarteringsydelser. Operatøren skal bl.a.:

— stille et nærmere aftalt antal faste indkvarteringspladser til rådighed

— yde præventiv, kvalificeret og tilpasset indsats over for målgruppen mhp. at beboeren kan fungere i det ordinære indkvarteringssystem

— i særlige tilfælde kunne tilbyde skærmet indkvartering med døgnbemanding.

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Annonceret 05-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 05-10-2020 kl. 10.01
Deadline 19-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466796-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (15-07-2017)

Sociale foranstaltninger med institutionsophold 2017/S 134-275158

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275158-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Det er Udlændingestyrelsens ansvar at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 1. pkt. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser på asylområdet for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Sammensætningen og antallet af indkvarterede, og dermed behovet for faste indkvarteringspladser, kan variere afhængig af bl.a. indrejsetallet. Udlændingestyrelsen udbyder 2 delaftaler, hvor den ene vedrører uledsagede mindreårige asylansøgere og den anden vedrører voksne asylansøgere. Ansøgere kan byde på 1 af de 2.

De udbudte aftaler har som udgangspunkt en løbetid på 14 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen træder i kraft 1.11.2017 og løber som udgangspunkt til 31.12.2018. Udlændingestyrelsen forbeholder sig ret til løbende at ændre opgave- og procesbeskrivelsen. Tilbudsgiverne opfordres til løbede at holde sig orienteret på www.nyidanmark.dk

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Annonceret 15-07-2017 kl. 00.00
Sidst ændret 15-07-2017 kl. 10.00
Deadline 31-07-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275158-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (13-07-2017)

Sociale foranstaltninger med institutionsophold 2017/S 132-270648

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270648-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Det er Udlændingestyrelsens ansvar at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 1. pkt. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser på asylområdet for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Sammensætningen og antallet af indkvarterede, og dermed behovet for faste indkvarteringspladser, kan variere afhængig af bl.a. indrejsetallet. Udlændingestyrelsen udbyder 2 delaftaler, hvor den ene vedrører uledsagede mindreårige asylansøgere og den anden vedrører voksne asylansøgere. Ansøgere kan byde på 1 af de 2.

De udbudte aftaler har som udgangspunkt en løbetid på 14 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen træder i kraft 1.11.2017 og løber som udgangspunkt til 31.12.2018. Udlændingestyrelsen forbeholder sig ret til løbende at ændre opgave- og procesbeskrivelsen. Tilbudsgiverne opfordres til løbede at holde sig orienteret på www.nyidanmark.dk

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Annonceret 13-07-2017 kl. 00.00
Sidst ændret 13-07-2017 kl. 10.00
Deadline 31-07-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270648-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter