Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester på miljøområdet 2019/S 048-111442

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indberetningsberettigede energibesparelser efter de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene vil omhandle energibesparelser i henhold til den til enhver tidsgældende energispareaftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 830 af 27.6.2016).

For at kunne deltage i det løbende udbud af energibesparelser kræves det, at leverandøren har tilmeldt sig kvalifikationsordningen for indkøb af energibesparelser, herunder underskrevet Aftale jf. III.1.9.

Læs mere
Ordregiver Radius Elnet A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111442-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Kvalifikationsordning - forsyningsvirksomhed (04-04-2017)

Andre tjenesteydelser 2017/S 066-124906

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124906-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Radius Elnet A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124906-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Kvalifikationsordning - forsyningsvirksomhed