Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

In-situ målinger af emissioner fra brændeovne i private hjem

I projektet skal der udføres en række in-situ målinger af emissioner fra brændeovne. Disse målinger skal foretages i private boliger. Resultaterne af målingerne skal bruges til at analysere om brændeovnene lever op til danske miljøkrav, når de bliver brugt i virkeligheden. Budgetrammen for projektet er 490.000 kr. Spørgsmål og svar vedr. udbudsmaterialet offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-06-2016) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-06-2016)
Titel In-situ målinger af emissioner fra brændeovne i private hjem
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I projektet skal der udføres en række in-situ målinger af emissioner fra brændeovne. Disse målinger skal foretages i private boliger. Resultaterne af målingerne skal bruges til at analysere om brændeovnene lever op til danske miljøkrav, når de bliver brugt i virkeligheden. Budgetrammen for projektet er 490.000 kr. Spørgsmål og svar vedr. udbudsmaterialet offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/
Annonceret 16-06-2016 kl. 11.15
Deadline 07-07-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 490000 DKK
Udvælgelseskriterier Fremgår af udbudsmaterialet.
Adresse Strandgade 29
1401
København K
CPV kode 90713000-8 - Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Brian Kristensen
Kontakt E-mail: brk@mst.dk
Telefon: +45 72544000