Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

I projektet skal der udføres en række laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne solgt på det danske marked. Resultaterne af målingerne skal bruges til at analysere hvilken betydning fyringsteknik og valg af biomasse-brændsel har for emissionerne. Budgetrammen for projektet er 410.000 kr. Spørgsmål og svar vedr. udbudsmaterialet offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-06-2016) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-06-2016)
Titel Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I projektet skal der udføres en række laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne solgt på det danske marked. Resultaterne af målingerne skal bruges til at analysere hvilken betydning fyringsteknik og valg af biomasse-brændsel har for emissionerne. Budgetrammen for projektet er 410.000 kr. Spørgsmål og svar vedr. udbudsmaterialet offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/
Annonceret 16-06-2016 kl. 11.15
Deadline 07-07-2016 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 410000 DKK
Udvælgelseskriterier Fremgår af udbudsmaterialet.
Adresse Strandgade 29
1401
København K
CPV kode 90713000-8 - Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Brian Kristensen
Kontakt E-mail: brk@mst.dk
Telefon: +45 72544000