Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 107-260450

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser til Professionshøjskolen UC SYD

Læs mere
Ordregiver Professionshøjskolen UC SYD
Annonceret 05-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-06-2019 kl. 10.00
Deadline 04-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260450-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (22-03-2016)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S 057-095201

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095201-2016:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Idet UC SYD udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har UC SYD behov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Udbuddet omfatter servicering af UC SYD bygningsmasse i Esbjerg, Aabenraa, Haderslev og Kolding. For nærmere oplysninger om UC SYDs adresser henvises til udbudsmaterialets bilag 2.

UC SYD har valgt at opdele i udbuddet i følgende 4 geografiske områder:

— Esbjerg

— Aabenraa

— Haderslev

— Kolding.

Indenfor hvert af de geografiske områder ønsker UC SYD, at indgå rammeaftaler for drift- og bygningsvedligehold inden for 6 fagområder.

For nærmere oplysninger om udbuddet henvises til https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/for-leverandoerer/udbud/

Læs mere
Ordregiver University College Syd
Annonceret 22-03-2016 kl. 00.00
Sidst ændret 22-03-2016 kl. 11.00
Deadline 19-04-2016 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095201-2016:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse