Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk rådgivning vedr. it-arkitekturen for Næste generation Digital Post

Den nuværende kontrakt med leverandøren af Digital Post-løsningen udløber i 2018, hvorefter en ny generation af løsningen skal sikres, så borgere, virksomheder og myndigheder trygt kan kommunikere sikkert og effektivt.

Digitaliseringsstyrelsen er ved at afslutte en række analyser, som har til formål at tilvejebringe et solidt grundlag for at kunne træffe beslutning om den næstkommende generation af Digital Post-løsningen. Det er afgørende, at de kommende generationer af Digital Post-løsningen ikke blot løser en række nuværende behov og udfordringer ved den eksisterende løsning, men også kan løse de krav og behov, som stilles i fremtiden.

Digitaliseringsstyrelsen og projektets interessenter har høje ambitioner for projektet, og der er mange tekniske, juridiske og økonomiske sammenhænge og konsekvenser, som skal belyses og afklares for at nå i mål med en beslutning om Næste generation Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et antal tekniske og arkitekturmæssige scenarier for, hvordan Næste generation Digital Post kan realiseres. Digitaliseringsstyrelsen har behov for teknisk bistand til at vurdere disse scenarier og konsekvenserne af disse mhp. udvælgelse af ét af dem til videre bearbejdning, herunder forberedelse til risikovurdering i Statens it-projektråd.


Digitaliseringsstyrelsen ønsker konsulentbistand til følgende opgaver:

• Bearbejdning og vurdering af analyseresultater, herunder udvælgelse af arkitekturscenarie for Næste generation Digital Post,

• Fastlæggelse af adresseringsmodel og oplæg til standarder til brug for opmærkning af data i Digital Post,

• Belyse sammenhæng mellem scenarie for Næste generation Digital Post og snitflader til fællesoffentlige komponenter, funktionalitet tilvejebragt af markedet samt brugergrænseflader,

• Omsætning af arkitektur-scenariet til input til direktion og styregruppe, Business case, PID og øvrige produkter, som skal anvendes til risikovurdering i Ministeriernes it-projektråd,

• Udarbejdelse af transitionsarkitektur og migrationsplaner,

• Konsulenten skal desuden løbende deltage i sparring og review af projektets arbejde.'


Via nedenstående link kan tilbudsgiver finde oplysninger om det samlede projekt, som tilbudsgiver skal indgå i:
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2015)
Titel Teknisk rådgivning vedr. it-arkitekturen for Næste generation Digital Post
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Den nuværende kontrakt med leverandøren af Digital Post-løsningen udløber i 2018, hvorefter en ny generation af løsningen skal sikres, så borgere, virksomheder og myndigheder trygt kan kommunikere sikkert og effektivt.

Digitaliseringsstyrelsen er ved at afslutte en række analyser, som har til formål at tilvejebringe et solidt grundlag for at kunne træffe beslutning om den næstkommende generation af Digital Post-løsningen. Det er afgørende, at de kommende generationer af Digital Post-løsningen ikke blot løser en række nuværende behov og udfordringer ved den eksisterende løsning, men også kan løse de krav og behov, som stilles i fremtiden.

Digitaliseringsstyrelsen og projektets interessenter har høje ambitioner for projektet, og der er mange tekniske, juridiske og økonomiske sammenhænge og konsekvenser, som skal belyses og afklares for at nå i mål med en beslutning om Næste generation Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et antal tekniske og arkitekturmæssige scenarier for, hvordan Næste generation Digital Post kan realiseres. Digitaliseringsstyrelsen har behov for teknisk bistand til at vurdere disse scenarier og konsekvenserne af disse mhp. udvælgelse af ét af dem til videre bearbejdning, herunder forberedelse til risikovurdering i Statens it-projektråd.


Digitaliseringsstyrelsen ønsker konsulentbistand til følgende opgaver:

• Bearbejdning og vurdering af analyseresultater, herunder udvælgelse af arkitekturscenarie for Næste generation Digital Post,

• Fastlæggelse af adresseringsmodel og oplæg til standarder til brug for opmærkning af data i Digital Post,

• Belyse sammenhæng mellem scenarie for Næste generation Digital Post og snitflader til fællesoffentlige komponenter, funktionalitet tilvejebragt af markedet samt brugergrænseflader,

• Omsætning af arkitektur-scenariet til input til direktion og styregruppe, Business case, PID og øvrige produkter, som skal anvendes til risikovurdering i Ministeriernes it-projektråd,

• Udarbejdelse af transitionsarkitektur og migrationsplaner,

• Konsulenten skal desuden løbende deltage i sparring og review af projektets arbejde.'


Via nedenstående link kan tilbudsgiver finde oplysninger om det samlede projekt, som tilbudsgiver skal indgå i:
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post
Annonceret 08-12-2015 kl. 15.00
Deadline 18-12-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier •Kompetencer og praktisk erfaring (60 %), idet det tillægges positiv vægt, såfremt de(n) tilbudte medarbejder(e)s kompetencer og praktisk erfaring vurderes at være på et højt niveau i forhold til de efterspurgte kompetenceområder.

•Den tilbudte timepris (40 %).
Link til udbudsmateriale http://www.digst.dk/Servicemenu/Om-os/Udbud
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 850000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiveren skal underskrive og vedlægge erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren på
tidspunktet for afgivelsen af tilbud har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
Adresse Landgreven 4
1017
København K
CPV kode 72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Hjuler
Kontakt E-mail: pehcr@digst.dk
Telefon: +45 25346823