Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.

Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-11-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-11-2015)
Titel Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.
Annonceret 03-11-2015 kl. 15.10
Deadline 23-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Professionshøjskolen UCC – University College Capital, Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College, University College Sjælland – University College Zealand, University College Lillebælt – University College Lillebaelt, University Colle
Udvælgelseskriterier A. Tilbudsgivers personlige forhold:
• Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse.
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2.
B. Økonomisk og finansiel formåen:
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
C. Teknisk og/eller faglig formåen:
• Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Ved sammenlignelige referencer forstår Ordregiver udviklede løsninger, der via deres omfang og kompleksitet illustrerer og sandsynliggør at tilbudsgiver vil kunne leverer det af Ordregiver efterspurgte.
Adresse Ny Vestergade 17
1471
København K
WWW: www.uc-dk.dk
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Klaus Hansen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643290
Adresse for modtagelse af tilbud aes@uc-dk.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[05-11-2015 09:58:21]
Spørgsmål & Svar 05.11.15 oploadet.
Nyt bilag c - Tilbudsbesvarelse051115 oploadet.
[09-11-2015 09:51:59]
Spørgsmål og svar 09.11.15 oploadet
[11-11-2015 14:05:21]
Spørgsmål og svar 11.11.15 oploadet.
Revideret bilag a - Kravspecifikation oploadet.
[12-11-2015 16:43:41]
Spørgsmål og svar 12.11.15 oploadet
Eksempel bevis ergo - oploadet
[17-11-2015 10:30:09]
Nyt bilag a - Kravspecifikation - foranalyse Ditmer17.11.15.pdf oploadet
Spørgsmål og svar 17.11.15 oploadet

Åbn tidligere version 12-11-2015 Luk tidligere version 12-11-2015
Titel Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.
Annonceret 03-11-2015 kl. 15.10
Deadline 23-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Professionshøjskolen UCC – University College Capital, Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College, University College Sjælland – University College Zealand, University College Lillebælt – University College Lillebaelt, University Colle
Udvælgelseskriterier A. Tilbudsgivers personlige forhold:
• Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse.
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2.
B. Økonomisk og finansiel formåen:
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
C. Teknisk og/eller faglig formåen:
• Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Ved sammenlignelige referencer forstår Ordregiver udviklede løsninger, der via deres omfang og kompleksitet illustrerer og sandsynliggør at tilbudsgiver vil kunne leverer det af Ordregiver efterspurgte.
Adresse Ny Vestergade 17
1471
København K
WWW: www.uc-dk.dk
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Klaus Hansen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643290
Adresse for modtagelse af tilbud aes@uc-dk.dk
Åbn tidligere version 11-11-2015 Luk tidligere version 11-11-2015
Titel Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.
Annonceret 03-11-2015 kl. 15.10
Deadline 23-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Professionshøjskolen UCC – University College Capital, Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College, University College Sjælland – University College Zealand, University College Lillebælt – University College Lillebaelt, University Colle
Udvælgelseskriterier A. Tilbudsgivers personlige forhold:
• Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse.
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2.
B. Økonomisk og finansiel formåen:
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
C. Teknisk og/eller faglig formåen:
• Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Ved sammenlignelige referencer forstår Ordregiver udviklede løsninger, der via deres omfang og kompleksitet illustrerer og sandsynliggør at tilbudsgiver vil kunne leverer det af Ordregiver efterspurgte.
Adresse Ny Vestergade 17
1471
København K
WWW: www.uc-dk.dk
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Klaus Hansen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643290
Adresse for modtagelse af tilbud aes@uc-dk.dk
Åbn tidligere version 09-11-2015 Luk tidligere version 09-11-2015
Titel Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.
Annonceret 03-11-2015 kl. 15.10
Deadline 23-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Professionshøjskolen UCC – University College Capital, Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College, University College Sjælland – University College Zealand, University College Lillebælt – University College Lillebaelt, University Colle
Udvælgelseskriterier A. Tilbudsgivers personlige forhold:
• Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse.
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2.
B. Økonomisk og finansiel formåen:
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
C. Teknisk og/eller faglig formåen:
• Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Ved sammenlignelige referencer forstår Ordregiver udviklede løsninger, der via deres omfang og kompleksitet illustrerer og sandsynliggør at tilbudsgiver vil kunne leverer det af Ordregiver efterspurgte.
Adresse Ny Vestergade 17
1471
København K
WWW: www.uc-dk.dk
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Klaus Hansen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643290
Adresse for modtagelse af tilbud aes@uc-dk.dk
Åbn tidligere version 05-11-2015 Luk tidligere version 05-11-2015
Titel Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.
Annonceret 03-11-2015 kl. 15.10
Deadline 23-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Professionshøjskolen UCC – University College Capital, Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College, University College Sjælland – University College Zealand, University College Lillebælt – University College Lillebaelt, University Colle
Udvælgelseskriterier A. Tilbudsgivers personlige forhold:
• Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse.
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2.
B. Økonomisk og finansiel formåen:
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
C. Teknisk og/eller faglig formåen:
• Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Ved sammenlignelige referencer forstår Ordregiver udviklede løsninger, der via deres omfang og kompleksitet illustrerer og sandsynliggør at tilbudsgiver vil kunne leverer det af Ordregiver efterspurgte.
Adresse Ny Vestergade 17
1471
København K
WWW: www.uc-dk.dk
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Klaus Hansen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643290
Adresse for modtagelse af tilbud aes@uc-dk.dk
Åbn tidligere version 03-11-2015 Luk tidligere version 03-11-2015
Titel Danske Professionshøjskoler. Annoncering af Eksamensbevissystem.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Professionshøjskolers består af følgende 7 institutioner: UC Nordjylland, VIA, UC SYD Danmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol samt Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker og har over 60 øvrige mellemlange videregående uddannelser. Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Ordregivers grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.
Ordregiver ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for Ordregivers mange forskellige uddannelser.
Annonceret 03-11-2015 kl. 15.10
Deadline 23-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Professionshøjskolen UCC – University College Capital, Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College, University College Sjælland – University College Zealand, University College Lillebælt – University College Lillebaelt, University Colle
Udvælgelseskriterier A. Tilbudsgivers personlige forhold:
• Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse.
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2.
B. Økonomisk og finansiel formåen:
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
C. Teknisk og/eller faglig formåen:
• Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Ved sammenlignelige referencer forstår Ordregiver udviklede løsninger, der via deres omfang og kompleksitet illustrerer og sandsynliggør at tilbudsgiver vil kunne leverer det af Ordregiver efterspurgte.
Adresse Ny Vestergade 17
1471
København K
WWW: www.uc-dk.dk
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Klaus Hansen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53643290
Adresse for modtagelse af tilbud aes@uc-dk.dk