Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Beklædningsgenstande 2020/S 021-045719Ordregiver udbyder en rammeaftale vedrørende løbende indkøb af merchandise, profilbeklædning samt jule- og repræsentationsgaver.

Åbn dokument 2 (30-01-2020) Luk dokument 2 (30-01-2020)
Titel Beklædningsgenstande 2020/S 021-045719
Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en rammeaftale vedrørende løbende indkøb af merchandise, profilbeklædning samt jule- og repræsentationsgaver.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:045719-2020:TEXT:DA:HTML
Deadline 27-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Professionshøjskolen University College Nordjylland
Adresse Selma Lagerløfs Vej 2
9220
Aalborg Øst
CPV kode 18300000-2 - Beklædningsgenstande
15894700-8 - Delikatessevarer
15980000-1 - Alkoholfrie drikkevarer
18530000-3 - Gaver og belønninger
30190000-7 - Diverse kontormaskiner, udstyr og tilbehør
39220000-0 - Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
39298500-2 - Pyntegenstande
Udbudsform Competitive procedure with negotiation
Åbn dokument 1 (29-10-2015) Luk dokument 1 (29-10-2015)
Titel Beklædningsgenstande 2015/S 210-380900
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter University College Nordjyllands (UCN) løbende indkøb af merchandise, profilbeklædning og julegaver. Med merchandise forstås (ikke udtømmende oplistning):

— Konfekture med logo

— Vand med logo

— Tasker med logo

— Skriveredskaber med logo

— Gadget med logo

— Krus/beholdere med logo

— Keyhangers med logo.

Med profilbeklædning forstås (ikke udtømmende oplistning):

— Jakker med logo

— Softshells med logo

— Hættetrøjer med logo

— Løbejakker med logo

— Løbeveste med logo

— Løbetights med logo

— T-shirt med logo

— Polo t-shirts med logo

— Dunveste med logo.

Med julegaver forstås (ikke udtømmende oplistning):

— Oplevelsesgaver, eks. weekendophold, gastronomiske oplevelser mv.

— Fysiske gaver, eks. gaver indenfor interiør, personlige gaver eller gaver indenfor elektronik, køkken og food.

— Øvrige gaver.

UCN agter at indgå rammeaftale med én leverandør om levering af merchandise og julegaver. Rammeaftalen forudsættes indgået for en periode på 2 år fra den 1.4.2016 med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Det skal bemærkes, at rammeaftalen ikke omfatter julegaver for 2015.

Bestillingerne på rammeaftalerne forventes både at blive afgivet som små og større ordrer.

Det årlige estimerede forbrug forventes i rammeaftaleperioden at udgøre 1 200 000 DKK, der skønnes til at fordele sig med 800 000 DKK på merchandise og profilbeklædning samt 400 000 DKK på julegaver. Forbruget er opgjort på baggrund af historiske data samt forventninger til fremtidigt forbrug, og er som følge heraf ikke forpligtende for UCN.

Der vil i udbuddet blive stillet et ufravigeligt krav om, at leverandøren kan stille en kundetilpasset elektronisk bestillingsportal til rådighed, hvorfor ansøgere der ikke mener at kunne opfylde et sådan krav opfordres til ikke at ansøge om prækvalifikation.

Der vil endvidere i udbuddet blive stillet et ufravigeligt krav om, at leverandøren forestår lagerføring indenfor et standard sortiment med baggrund i nedenstående artikler, hvorfor ansøgere der ikke mener at kunne opfylde et sådan krav opfordres til ikke at ansøge om prækvalifikation.

— Bolcher

— Kaffechokolade

— Pastiller

— Kuglepenne

— Blyanter

— Pennesæt

— Shoppingbags

— Tasker

— USB-stik

— Keyhangers.

Endelig vil der i udbuddet blive stillet ufravigeligt krav om, at leverandøren forstår lagerstyring af vand med logo placeret på Ordregivers egne lagerfaciliteter, hvorfor ansøgere der ikke mener at kunne opfylde et sådan krav opfordres til ikke at ansøge om prækvalifikation.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380900-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline 26-11-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver University College Nordjylland
Adresse Selma Lagerløfs Vej 2
9920
Aalborg Øst
CPV kode 18300000-2 - Beklædningsgenstande
15840000-8 - Kakao; chokolade- og sukkervarer
15980000-1 - Alkoholfrie drikkevarer
30190000-7 - Diverse kontormaskiner, udstyr og tilbehør
39220000-0 - Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
Udbudsform Begrænset udbud