Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Taxikørsel 2019/S 150-371305Nærværende udbud vedrører anskaffelse af Taxikørsel til DanPilot (herefter benævnt Ordregiver).

Der er tale om et udbud af fem (5) delaftaler, hvor der etableres Rammeaftale med en (1) leverandør pr.

Delaftale, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 51, stk. 1.

Åbn dokument 3 (06-08-2019) Luk dokument 3 (06-08-2019)
Titel Taxikørsel 2019/S 150-371305
Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af Taxikørsel til DanPilot (herefter benævnt Ordregiver).

Der er tale om et udbud af fem (5) delaftaler, hvor der etableres Rammeaftale med en (1) leverandør pr.

Delaftale, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 51, stk. 1.

Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371305-2019:TEXT:DA:HTML
Deadline 02-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver DanPilot – Lodseriet Danmark
Adresse Havnepladsen 3A
5700
Svendborg
CPV kode 60120000-5 - Taxikørsel
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 2 (02-08-2019) Luk dokument 2 (02-08-2019)
Titel Taxikørsel 2019/S 148-365863
Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af Taxikørsel til DanPilot (herefter benævnt Ordregiver).

Der er tale om et udbud af fem (5) delaftaler, hvor der etableres Rammeaftale med en (1) leverandør pr.

Delaftale, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 51, stk. 1.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365863-2019:TEXT:DA:HTML
Deadline 02-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver DanPilot – Lodseriet Danmark
Adresse Havnepladsen 3A
5700
Svendborg
CPV kode 60120000-5 - Taxikørsel
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (25-06-2015) Luk dokument 1 (25-06-2015)
Titel Taxikørsel 2015/S 120-219718
Kort beskrivelse Udbud af ni delaftaler vedrørende rammeaftaler for taxikørsel.
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed (tidligere format)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219718-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline 26-08-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver DanPilot
Adresse Havnepladsen 3A
5700
Svendborg
CPV kode 60120000-5 - Taxikørsel
Udbudsform Offentligt udbud