Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2020/S 091-217571Opgaven består i at redegøre for den skandinaviske dagtilbudsforskning på 0-6 årsområdet i kalenderårene 2018 og 2019, samt at analysere udviklingen af forskningens art og indhold i relation til tidligere års fund. Opgaven skal udføres på baggrund af en totalkortlægning af årenes forskningsudgivelser om dagtilbud for 0-6 årige i Skandinavien, samt en kodning og en kvalitetsvurdering af disse. Kunden offentliggør både afrapporteringen af forskningskortlægningen og resuméerne i dagtilbudsdatabasen NB-ECEC (www.nb-ecec.org).

Åbn dokument 3 (11-05-2020) Luk dokument 3 (11-05-2020)
Titel Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2020/S 091-217571
Kort beskrivelse

Opgaven består i at redegøre for den skandinaviske dagtilbudsforskning på 0-6 årsområdet i kalenderårene 2018 og 2019, samt at analysere udviklingen af forskningens art og indhold i relation til tidligere års fund. Opgaven skal udføres på baggrund af en totalkortlægning af årenes forskningsudgivelser om dagtilbud for 0-6 årige i Skandinavien, samt en kodning og en kvalitetsvurdering af disse. Kunden offentliggør både afrapporteringen af forskningskortlægningen og resuméerne i dagtilbudsdatabasen NB-ECEC (www.nb-ecec.org).

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217571-2020:TEXT:DA:HTML
Deadline 09-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Adresse Østbanegade 55, 3.
2100
København Ø
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 2 (16-06-2015) Luk dokument 2 (16-06-2015)
Titel Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2015/S 114-207286
Kort beskrivelse Kontrakten vedrører udførelsen af en forskningsopgave, der består i at redegøre for udviklingen af den skandinaviske dagtilbuds forskning på 0-6 årsområdet i kalenderåret 2014, samt at analysere udviklingen af forskningens art og indhold i relation til tidligere års fund. Opgaven skal udføres på baggrund af en total kortlægning af årets forskningsudgivelser med dagtilbud — i Skandinavien som genstandsfelt, samt en indeksering, en genbeskrivelse og en kvalitetsvurdering af disse udgivelser på baggrund af det engelske EPPI-forskningsvurderings-system udviklet af The EPPI-Centre ved Institute of Education, London University, suppleret med yderligere syv kategorier, som er særligt relevante for dagtilbuds området. Forskningsopgaven vedrører kalenderåret 2014 og opgaven er til endelig afrapportering 31.1.2016. Kontrakten indebærer mulighed for gentagelse af en tilsvarende opgave i hhv. 2016 og 2017 forudsat at opgaven fortsat opnår den fornødne finansiering.
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (tidligere format)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207286-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline 29-05-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Danmarks Evalueringsinstitut
Adresse Østbanegade 55, 3.
2100
København Ø
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
Udbudsform Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
Åbn dokument 1 (09-06-2015) Luk dokument 1 (09-06-2015)
Titel Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2015/S 095-172561
Kort beskrivelse Forskningsopgaven består i at redegøre for udviklingen af den skandinaviske dagtilbudsforskning på 0-6 års området i kalenderåret 2013, samt at analysere udviklingen af forskningens art og indhold i relation til tidligere års fund. Opgaven skal udføres på baggrund af en totalkortlægning af årets forskningsudgivelser om dagtilbud for 0-6 årige i Skandinavien, samt en indeksering, en genbeskrivelse og en kvalitetsvurdering af disse på baggrund af det engelske EPPI-forskningsvurderingsssystem udviklet af The EPPI-Centre ved Institute of Education, London University, suppleret med yderligere syv kategorier, som er særligt relevante for dagtilbudsområdet.
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172561-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline 29-05-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Danmarks Evalueringsinstitut
Adresse Østbanegade 55, 3
2100
København Ø
CPV kode 73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
Udbudsform Offentligt udbud