Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 130-320280

Åbn dokument 2 (09-07-2019) Luk dokument 2 (09-07-2019)
Titel It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 130-320280
Kort beskrivelse
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændring
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320280-2019:TEXT:DA:HTML
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Finder ikke anvendelse
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Adresse Lautrupbjerg 1-5
2750
Ballerup
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Begrænset udbud
Åbn dokument 1 (24-02-2015) Luk dokument 1 (24-02-2015)
Titel Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2015/S 038-065370
Kort beskrivelse

It-tjenester

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager opgaver i relation til drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets SAP-baserede ERP-løsning (DeMars - Danish Defence Management- og Ressourcestyringssystem), der omfatter ECC og BI. Opgaven håndteres af to afdelinger: DeMars Udviklingsafdeling og DeMars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling.

Drift og vedligeholdelse af systemet er udliciteret til ekstern systemansvarlig leverandør.

Nærværende udbud kan inddeles i to hovedområde:

A. DeMars Udviklingsafdelings Planlægningssektion har ansvar for håndteringen af nedenstående opgaver, hvortil de efterspurgte konsulenter skal yde assistance:

1) Udvikling og koordination af løsningsarkitekturen for DeMars (SAP ECC) applikationer og dertil integrerede SAP løsninger/systemer, samt integrationen til eksterne systemer

2) Udarbejdelse og vedligeholdelse af roadmap for udvikling DeMars (både ECC og BI)

3) Controlling af og koordination imellem implementeringsprojekter, herunder løs-ningsarkitektur, ressourcer m.v.

4) Tilvejebringelse af ressourcer til DeMars projekter, herunder projektledere

5) Koordination mellem udvikling og vedligehold af DeMars i samarbejde med De-Mars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling

6) Udviklingsprocesser i relation til implementeringsprojekter og løsningsarkitektur, samt dokumentation heraf.

Forsvaret har allerede og vil inden for de kommende år igangsætte en række projekter til udvikling af eksisterende løsninger og ibrugtagning af nye SAP-baserede løsninger med henblik på optimering af systemunderstøttelse af Forsvarets forretningsprocesser.

Projekter ledes af en udpeget projektleder fra forretningsområdet, der er den overordnede ansvarlige for projektet med ansvar overfor projektets styregruppe.

Til et IT-projekt udpeges derudover en projektleder, der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer til projektet. Projektlederen er dermed også ansvarlig for IT-leverancer, der leveres af eksterne leverandører, herunder den systemansvarlige leverandør.

Projektlederen der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer, indgår i et tæt samarbejde med og referer ultimativt til den af forretningen udpegede projektleder.

Rollen som projektleder, omfatter ansvar for levering af IT-mæssige leverancer, i relation til udvikling af DeMars, der dækker områderne HR, økonomi, logistik, etablissement, BI og den tekniske platform, samt integration til eksterne systemer.

B. De efterspurgte konsulenter skal yde assistance til projektledelse af IT-mæssige leverancer til et forretningsprojekt, og skal i den forbindelse bistå med varetagelse af nedenstående opgaver:

1) Planlægning for og sikring af, at de IT-mæssige leverancer leveres til aftalt tid og i aftalt kvalitet

2) Bidrage til udarbejdelse af forretningsmæssigt beslutningsgrundlag for projekter, herunder gennem inddragelse af eksterne leverandører

3) Sikring af dokumentation af løsninger

4) Styring af ressourcer, herunder personale fra Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste og eksterne leverandører samt udviklings- og testmiljøer

5) Overdragelse af projektet til drift og bidrage til succesfuld ibrugtagning.

Arbejdssproget er dansk og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale.

Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste
Helseholmen 1
Atli Djurholm
2650
Hvidovre
DANMARK
+45 45677000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://forsvaret.dk/Fkit

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ethics.dk//asp5/qualify/fkit_1411_20140708.nsf

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.ethics.dk//asp5/qualify/fkit_1411_20140708.nsf

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.ethics.dk//asp5/qualify/fkit_1411_20140708.nsf

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3) Hovedaktivitet

Forsvar

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

DeMars Konsulentrammeaftale vedrørende projektledelse i forbindelse med udvikling af SAP applikationer.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: DK012.

NUTS-kode

DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager opgaver i relation til drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets SAP-baserede ERP-løsning (DeMars - Danish Defence Management- og Ressourcestyringssystem), der omfatter ECC og BI. Opgaven håndteres af to afdelinger: DeMars Udviklingsafdeling og DeMars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling.

Drift og vedligeholdelse af systemet er udliciteret til ekstern systemansvarlig leverandør.

Nærværende udbud kan inddeles i to hovedområde:

A. DeMars Udviklingsafdelings Planlægningssektion har ansvar for håndteringen af nedenstående opgaver, hvortil de efterspurgte konsulenter skal yde assistance:

1) Udvikling og koordination af løsningsarkitekturen for DeMars (SAP ECC) applikationer og dertil integrerede SAP løsninger/systemer, samt integrationen til eksterne systemer

2) Udarbejdelse og vedligeholdelse af roadmap for udvikling DeMars (både ECC og BI)

3) Controlling af og koordination imellem implementeringsprojekter, herunder løs-ningsarkitektur, ressourcer m.v.

4) Tilvejebringelse af ressourcer til DeMars projekter, herunder projektledere

5) Koordination mellem udvikling og vedligehold af DeMars i samarbejde med De-Mars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling

6) Udviklingsprocesser i relation til implementeringsprojekter og løsningsarkitektur, samt dokumentation heraf.

Forsvaret har allerede og vil inden for de kommende år igangsætte en række projekter til udvikling af eksisterende løsninger og ibrugtagning af nye SAP-baserede løsninger med henblik på optimering af systemunderstøttelse af Forsvarets forretningsprocesser.

Projekter ledes af en udpeget projektleder fra forretningsområdet, der er den overordnede ansvarlige for projektet med ansvar overfor projektets styregruppe.

Til et IT-projekt udpeges derudover en projektleder, der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer til projektet. Projektlederen er dermed også ansvarlig for IT-leverancer, der leveres af eksterne leverandører, herunder den systemansvarlige leverandør.

Projektlederen der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer, indgår i et tæt samarbejde med og referer ultimativt til den af forretningen udpegede projektleder.

Rollen som projektleder, omfatter ansvar for levering af IT-mæssige leverancer, i relation til udvikling af DeMars, der dækker områderne HR, økonomi, logistik, etablissement, BI og den tekniske platform, samt integration til eksterne systemer.

B. De efterspurgte konsulenter skal yde assistance til projektledelse af IT-mæssige leverancer til et forretningsprojekt, og skal i den forbindelse bistå med varetagelse af nedenstående opgaver:

1) Planlægning for og sikring af, at de IT-mæssige leverancer leveres til aftalt tid og i aftalt kvalitet

2) Bidrage til udarbejdelse af forretningsmæssigt beslutningsgrundlag for projekter, herunder gennem inddragelse af eksterne leverandører

3) Sikring af dokumentation af løsninger

4) Styring af ressourcer, herunder personale fra Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste og eksterne leverandører samt udviklings- og testmiljøer

5) Overdragelse af projektet til drift og bidrage til succesfuld ibrugtagning.

Arbejdssproget er dansk og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 10 000 000 DKK

Eksklusive moms

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af

1. Kvalitet. Vægtning 55

2. Pris. Vægtning 45

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

2014/001298

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

Del V: Kontrakttildeling
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

16.1.2015

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 8

Antal bud modtaget elektronisk: 8

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Atos IT Solutions & Services A/S
DK
Dybendalsvænget 3
2630
Taastrup
DANMARK
+45 43311400
+45 43311402

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

16.1.2015

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 8

Antal bud modtaget elektronisk: 8

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Ernst & Young P/S
DK
Osvald Helmuths Vej 4
2000
Frederiksberg
DANMARK
+45 73233000
+45 72293030

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

16.1.2015

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 8

Antal bud modtaget elektronisk: 8

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

IBM Danmark ApS
DK
Nymøllevej 91
2800
Kgs. Lyngby
DANMARK
+45 45240000
+45 45240015

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

16.1.2015

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 8

Antal bud modtaget elektronisk: 8

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

KMD A/S
DK
Lautrupparken 40-42
2750
Ballerup
DANMARK
+45 44601000

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

16.1.2015

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 8

Antal bud modtaget elektronisk: 8

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

NNIT A/S
DK
Østmarken 3A
2860
Søborg
DANMARK
+45 70244242
+45 44371001

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:

Jf. punkt II.1.3) er der tale om en Rammeaftale, og derfor kendes den endelige kontraktværdi ikke, jf. punkt V.4), herunder kontraktværdien for Rammeaftaleleverandørerne. Se derfor punkt II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi.

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
DK
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 33307600

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU udbud,som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, såfremt underretningen er ledsaget med en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.1.

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørtetilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, såfremt underretningen er ledsaget med en kort redegørelse for de relevante grundefor beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvo rordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715100

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

19.2.2015

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste
Adresse Helseholmen 1
2650
Hvidovre
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Begrænset udbud