Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Center for Offentlig Innovation søger - Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation

Center for Offentlig Innovation (COI) ønsker at få udviklet en procesmodel for spredning af innovation, som kan anvendes af offentlige arbejdspladser, der ønsker at sprede innovative tiltag, de selv har udviklet, til andre, eller som ønsker at genbruge andres innovative tiltag.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-01-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-01-2015)
Titel Center for Offentlig Innovation søger - Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Center for Offentlig Innovation (COI) ønsker at få udviklet en procesmodel for spredning af innovation, som kan anvendes af offentlige arbejdspladser, der ønsker at sprede innovative tiltag, de selv har udviklet, til andre, eller som ønsker at genbruge andres innovative tiltag.
Annonceret 05-01-2015 kl. 11.00
Deadline 22-01-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Økonomi- og Indenrigsministeriet
Udvælgelseskriterier 1. Opgaveforståelse og kvalitet i fremgangsmåden
2. Pris
3. Erfaring og kompetencer i forhold til opgaven
Adresse Center for Offentlig Innovation, Købmagergade 22
1150
København K
WWW: www.coi.dk
CPV kode 73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
72242000-3 - Udvikling af designmodeller
73300000-5 - Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
79411000-8 - Almindelig virksomhedsrådgivning
79930000-2 - Designervirksomhed
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Monica Andersen
Kontakt E-mail: ma@coi.dk
Telefon: +45 61813103
Modtagers firmanavn Center for Offentlig Innovation
Adresse for modtagelse af tilbud Købmagergade 22, 1150 København K
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[05-01-2015 13:32:05]
Tilføjelse til overskrift
[05-01-2015 15:37:49]
rettelse i udbudstitel samt ændring af e-mailadresse

Åbn tidligere version 05-01-2015 Luk tidligere version 05-01-2015
Titel Center for Offentlig Innovation udbyder - Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Center for Offentlig Innovation (COI) ønsker at få udviklet en procesmodel for spredning af innovation, som kan anvendes af offentlige arbejdspladser, der ønsker at sprede innovative tiltag, de selv har udviklet, til andre, eller som ønsker at genbruge andres innovative tiltag.
Annonceret 05-01-2015 kl. 11.00
Deadline 22-01-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Økonomi- og Indenrigsministeriet
Udvælgelseskriterier 1. Opgaveforståelse og kvalitet i fremgangsmåden
2. Pris
3. Erfaring og kompetencer i forhold til opgaven
Adresse Slotsholmsgade 10-12
1216
København K
WWW: www.oim.dk
CPV kode 73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
72242000-3 - Udvikling af designmodeller
73300000-5 - Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
79411000-8 - Almindelig virksomhedsrådgivning
79930000-2 - Designervirksomhed
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Monica Andersen
Kontakt E-mail: ma@coi.dk
Telefon: +45 61813103
Modtagers firmanavn Center for Offentlig Innovation
Adresse for modtagelse af tilbud Købmagergade 22, 1150 København K
Åbn tidligere version 05-01-2015 Luk tidligere version 05-01-2015
Titel Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Center for Offentlig Innovation (COI) ønsker at få udviklet en procesmodel for spredning af innovation, som kan anvendes af offentlige arbejdspladser, der ønsker at sprede innovative tiltag, de selv har udviklet, til andre, eller som ønsker at genbruge andres innovative tiltag.
Annonceret 05-01-2015 kl. 11.00
Deadline 22-01-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Økonomi- og Indenrigsministeriet
Udvælgelseskriterier 1. Opgaveforståelse og kvalitet i fremgangsmåden
2. Pris
3. Erfaring og kompetencer i forhold til opgaven
Adresse Slotsholmsgade 10-12
1216
København K
WWW: www.oim.dk
CPV kode 73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
72242000-3 - Udvikling af designmodeller
73300000-5 - Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
79411000-8 - Almindelig virksomhedsrådgivning
79930000-2 - Designervirksomhed
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Monica Andersen
Kontakt E-mail: ma@coi.dk
Telefon: +45 61813103
Modtagers firmanavn Center for Offentlig Innovation
Adresse for modtagelse af tilbud Købmagergade 22, 1150 København K