Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 222-392490It-tjenester

Formålet med KOMBITs projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag er at etablere en fælleskommunal it-understøttelse af opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

Blandt projektets målsætninger er:

— at understøtte korrekt og rettidig opkrævning af ejendomsskat

— at understøtte behov for skalering ifm. den årlige opkrævning og udsendelse af skattebilletter

— at understøtte behov for driftssikkerhed — særligt i perioden for opkrævning og udsendelse af skattebilletter

— at sikre en brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kommunale arbejdsgange ifm. opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag

— at information på skattebilletten fremstår tydeligt og forståeligt for den enkelte ejendomsejer

— at sikre, at den kommende it-løsning er modulært opbygget, robust og fremtidssikret

— at den anskaffede it-løsning er robust over for regelændringer

— at kommunernes behov for rapportering understøttes, herunder simulering af potentielle ændringer.

Den kommende leverandør forventes fundet via et begrænset udbud. Den udbudte kontrakt kommer til at omfatte:

— udvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet

— drift, vedligehold og videreudvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet

Yderligere information om projektet findes på siden http://www.kombit.dk/skatogbidrag, der løbende opdateres med nyheder om projektet.

Interesserede leverandører opfordres derfor til løbende at følge med på hjemmesiden.

KOMBIT ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører. KOMBIT lægger derfor vægt på løbende — og inden for udbudsreglernes rammer — at inddrage potentielle leverandørers perspektiver i projektet via teknisk sparring og dialog.

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på KOMBITs projekt og proces samt leverandørernes mulighed for at bidrage til processen ved skriftligt og mundtligt input. Se nærmere under pkt. II.8).

Enten anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 150 000 000 og 250 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

Åbn dokument 1 (18-11-2014) Luk dokument 1 (18-11-2014)
Titel Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 222-392490
Kort beskrivelse

It-tjenester

Formålet med KOMBITs projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag er at etablere en fælleskommunal it-understøttelse af opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

Blandt projektets målsætninger er:

— at understøtte korrekt og rettidig opkrævning af ejendomsskat

— at understøtte behov for skalering ifm. den årlige opkrævning og udsendelse af skattebilletter

— at understøtte behov for driftssikkerhed — særligt i perioden for opkrævning og udsendelse af skattebilletter

— at sikre en brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kommunale arbejdsgange ifm. opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag

— at information på skattebilletten fremstår tydeligt og forståeligt for den enkelte ejendomsejer

— at sikre, at den kommende it-løsning er modulært opbygget, robust og fremtidssikret

— at den anskaffede it-løsning er robust over for regelændringer

— at kommunernes behov for rapportering understøttes, herunder simulering af potentielle ændringer.

Den kommende leverandør forventes fundet via et begrænset udbud. Den udbudte kontrakt kommer til at omfatte:

— udvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet

— drift, vedligehold og videreudvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet

Yderligere information om projektet findes på siden http://www.kombit.dk/skatogbidrag, der løbende opdateres med nyheder om projektet.

Interesserede leverandører opfordres derfor til løbende at følge med på hjemmesiden.

KOMBIT ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører. KOMBIT lægger derfor vægt på løbende — og inden for udbudsreglernes rammer — at inddrage potentielle leverandørers perspektiver i projektet via teknisk sparring og dialog.

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på KOMBITs projekt og proces samt leverandørernes mulighed for at bidrage til processen ved skriftligt og mundtligt input. Se nærmere under pkt. II.8).

Enten anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 150 000 000 og 250 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

KOMBIT A/S
2452452345
Halfdansgade 8
Projektleder Sanne Mi Poulsen
2300
København S
DANMARK
+45 33349400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kombit.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/128748

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Andet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)
II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet til kommunerne.

II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode

DK0

II.3) Oplysninger om rammeaftale

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej

II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:

Formålet med KOMBITs projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag er at etablere en fælleskommunal it-understøttelse af opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

Blandt projektets målsætninger er:

— at understøtte korrekt og rettidig opkrævning af ejendomsskat

— at understøtte behov for skalering ifm. den årlige opkrævning og udsendelse af skattebilletter

— at understøtte behov for driftssikkerhed — særligt i perioden for opkrævning og udsendelse af skattebilletter

— at sikre en brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kommunale arbejdsgange ifm. opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag

— at information på skattebilletten fremstår tydeligt og forståeligt for den enkelte ejendomsejer

— at sikre, at den kommende it-løsning er modulært opbygget, robust og fremtidssikret

— at den anskaffede it-løsning er robust over for regelændringer

— at kommunernes behov for rapportering understøttes, herunder simulering af potentielle ændringer.

Den kommende leverandør forventes fundet via et begrænset udbud. Den udbudte kontrakt kommer til at omfatte:

— udvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet

— drift, vedligehold og videreudvikling af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet

Yderligere information om projektet findes på siden http://www.kombit.dk/skatogbidrag, der løbende opdateres med nyheder om projektet.

Interesserede leverandører opfordres derfor til løbende at følge med på hjemmesiden.

KOMBIT ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører. KOMBIT lægger derfor vægt på løbende — og inden for udbudsreglernes rammer — at inddrage potentielle leverandørers perspektiver i projektet via teknisk sparring og dialog.

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på KOMBITs projekt og proces samt leverandørernes mulighed for at bidrage til processen ved skriftligt og mundtligt input. Se nærmere under pkt. II.8).

Enten anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 150 000 000 og 250 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000
,
72200000
,
72212517
,
72250000
,
72267000
,
72310000

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

3.2.2015

II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.8) Yderligere oplysninger:

Specificeringen af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet er i fuld gang. Derfor inviterer KOMBIT interesserede leverandører til at bidrage til processen ved skriftligt input eller ved bilaterale møder med fokus på teknisk sparring.

Sparringen vil ske på baggrund af skriftligt baggrundsmateriale samt spørgsmål fra KOMBIT. Både materiale og spørgsmål offentliggøres på http://www.kombit.dk/skatogbidrag

Leverandørerne kan fremsende deres skriftlige input til de offentliggjorte nøglespørgsmål. Sådanne besvarelser vil indgå i KOMBITs proces på lige fod med input fra møder. Efter afholdelse af bilaterale møder offentliggør KOMBIT et sammenskrevet og anonymiseret resume af dialogen, som sammenfatter de centrale emner.

Foreløbig tidsplan:

Udbudsbekendtgørelse Q1 2015

Tilbudsfase Q1-Q2 2015

Kontraktindgåelse ultimo Q2 2015.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:

Læs mere om projektet på http://www.kombit.dk/skatogbidrag

VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

14.11.2014

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Finder ikke anvendelse
Ordregiver KOMBIT A/S
Adresse Halfdansgade 8
2300
København S
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212517-6 - Udvikling af it-programmel
72250000-2 - System- og supporttjenester
72267000-4 - Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72310000-1 - Databehandling
Udbudsform Finder ikke anvendelse